Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Trường đại học tổng hợp Nam Liên bang (UFU)

Trường đại học tổng hợp Nam Liên bang là trường đại học lớn nhất ở phía Nam nước Nga được thành lập bởi chính phủ liên bang Nga.Hiện nay trường đang đào tạo gần 50000 học viên. Trường nằm trong 2 thành phố của tỉnh Rôxtôv đó là Rôxtôv trên sông Đông và Taganrog.

Sinh viên nước ngoài có thể được đào tạo nghề.

* Theo 219 chương trình cử nhân, thạc sỹ, chuyên gia, trong số đó có các môn khoa học tự nhiên như Sinh học, Thổ nhữơng học, Thổ nhữơng học, Toán học, Công nghệ thông tin, Vật lý, Hoá và các ngành khác; các ngành xã hội nhân văn như: kinh tế, luật, ngữ văn và báo chí, lịch sử, xã hội học, tâm lý học và triết học.. v.v.; các ngành kĩ thuật như: chế tạo công cụ kĩ thuật vô tuyến, vật lý vô tuyến điện, điện tử, các hệ thống thống tin và công nghệ Nano...

*Theo 124 chuyên ngầnh đào tạo sau đại học (phó tiến sỹ và tiến sỹ)

Tiền học phí tuỳ theo các ngành đào tạo chính: ngành xã hội nhân văn là từ 77000 đến 160000 rúp/1 năm, các ngành khoa học tự nhiên là từ 77000 đến 90000 rúp/1 năm, ngành kĩ sư kĩ thuật từ 90000đến 20000 rúp/1 năm, giá học phí đào tạo sau đại học từ 95000 rúp/1 năm.

Ở trường Đại học Nam Liên Bang có khoa đào tạo dự bị dành cho công dân nước ngoài. Việc dạy ở trường được thực hiện bằng tiếng Nga do chương trình khoa dự bị có tính đến sinh viên nước ngoài không biết nước Nga cấp độ 1, là cấp độ cấn thiết cho việc thi vào. Học phí ở khoa dự bị là 55000 rúp/ 1 năm.

Địa chỉ: Liên bang Nga, 344006, thành phố Rôxtôv trên sông Đông, số 105 phố Balsaia-sađôvaia
Điện thoại: (8863)222-68-12 Fax:(8863)222-6803
Email: center@sfedu.ru

Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Trường đại học tổng hợp Nam Liên bang (UFU)</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.