Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Trường đại đại học tổng hợp giao thông quốc gia Samara (SamGUPS)

Trường đại học tổng hợp giao thông quốc gia Samara được thành lập ngày 5/3/1973 với tên là trường đại học kĩ sư giao thông đường sắt Cuibưisev.

Hiện nay trường đang đào tạo 11000 sinh viên từ 15 cơ sở liên bang Nga.
Trường gồm 3 viện và 3 khoa, 4 phân viện ở các thành phố Orenbua, Orsk, Rudaevk và Ufa và trường trung cấp kĩ thuật đường sắt Samara, Orenbua, ufa, cazanhi, Ygievsk, Penza, Rtiseva, Saratov, Alatưria, trường nội trú ở thành phố Kinela và trường đại học y ở Orenbua. Trong trường đại học tổng hợp có 31 tổ bộ môn trong đó có 15 tổ sản xuất. Trong trường còn có các ban đào tạo phó tiến sỹ, tiến sỹ khoa học và hội đồng tiến sỹ.

Có 469 giáo viên trong đó 58 người có học vị tiến sỹ khoa học hay chức danh giáo sư và 272 người có học ví phó tiến sỹ hay chức danh phó giáo sư đang tiến hành đào tạo các chuyên gia tại trường.Việc đào tạo được tiến hành ở những cơ sở có trang thiết bị sản xuất và thí nghiệm hiện đại nhất và sử dụng những phương pháp tiếp cận và công nghệ đào tạo mới nhất.Trường đang áp dụng rộng rãi các công nghệ đào tạo đổi mới trong đó có các yếu tố đào tạo từ xa.

Cơ sở học tập của trường ở thành phố Samara bao gốm 13 khu học đường với tổ hợp thể thao, toà nhà thí nghiệm 7 tầng, khu học dường và bãi tập đền thờ chính thống. Các phòng thí nghiệm của 37 tổ bộ môn có các trang thiết bị dành cho các giờ học và tiến hành các nghiên cứu khoa học.

Địa chỉ: Liên bang Nga, 443066, thành phố Samara, số 18 ngõ ă Bezưmianư
Điện thoại: +7(846)999-54-50 Fax: +7(846)-54-50
Email: ovs@samiit.ru
Phó giám đốc trung tâm quan hệ quốc tế, Sachilôva Svietlana Riphovna


Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Trường đại đại học tổng hợp giao thông quốc gia Samara (SamGUPS)</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.