Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Trường đại học tổng hợp nông nghiệp quốc gia Ômsk (OmGAU)

Trường đại học tổng hợp Ômsk là trường đại học lâu đòi nhất ở Sibiri.Trong suốt 92 năm tồn tại đã có 80000 các chuyên gia nông nghiệp lành nghề tốt nghiệp từ trường này. Trường hiện đang đào tạo 11000 sinh viên, trong đó có 250 sinh viên nước ngoài.

Cơ sở vật chất của các thị trấn sinh viên có đầy đủ mọi thứ cần thiết cho việc học tập nghỉ ngơi và sinh sống: khu học xá, thư viện, cung văn hoá sinh viên, tổ hợp thể thao, bể bơi, bệnh viện, của hàng, nhà ăn và quán cà phê...

Các bằng được cấp và chuyên ngành:
* Bằng chuyên gia: * Bằng cử nhân
- Tài chính tín dụng - Sinh thái học và sử dụng tài nguyên
- Bằng kế toán phân tích và kiểm toán - Hoá nông và thổ nhưỡng
- Ngành thương phẩm học và thăm định hàng hoá - Nông nghiệp
- Kinh tế và quản lý doanh nghiệp - Kĩ thuật chăn nuôi
- Hoá nông và thổ nhưỡng - 5. Ngành thẩm định vệ sinh thú y
- Môi trường nông nghiệp - Quản lý ruộng đất
- Nông nghiệp - Công nghệ thực phẩm
- Trồng trọt và trồng nho
- Chọn giống và gen cây nông nghiệp * Bằng cao học
- Cơ khí hóa nông nghiệp - Trắc địa học
- Công nghệ, dịch vụ và sửa chữa máy nông nghiệp - Thẩm định vệ sinh thú y
- kỹ thuật chăn nuôi - Hoá nông và thổ nhưỡng nông nghiệp
- Thú y - Nông nghiệp
- Thẩm định vệ sinh thú y - Quy hoạch đất
- Trắc địa học ứng dụng
- Quản lý ruộng đất
- Ngánh dịch vụ giao thông, máy móc vag trang thiết bị công nghệ
- Ngành chuẩn mực hoá và chứng trỉ hoá
- Lâm nghiệp
- Công nghệ sữa và các sản phẩm sữa
- Các hệ thống kĩ sư cung ứng nước nông nghiệp
- Sử dụng tổng hợp và và bảo vệ nguồn nước
- Cải tạo đất, bảo vệ dất đai


Địa chỉ: Liên bang Nga, 644008, tỉnh Ômskaiza, thành phố Ômsk, nhà số 2 Phố Quảng trường đại học
Điện thoại:(3812) 651146 Fax: (3812) 651735
Email: omgau.int@mail.ru
Liên hệ: Recunchak Svietlana Vladimirovna.


Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Trường đại học tổng hợp nông nghiệp quốc gia Ômsk (OmGAU)</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.