Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Trường đại học tổng hợp kỹ thuật hàng không dân dụng quốc gia Matxcơva (MSTUCA)

Trường đại học tổng hợp kỹ thuật hàng không dân dụng quốc gia Matxcơva là trường đại học hàng đầu ở Nga về đào tạo các chuyên gia hàng không dân dụng.

Điều kiện tiếp nhận:
Các chuyên ngành:
- Kỹ thuật vận hành các công cụ, động cơ bay (Thời gian đào tạo 5,5 năm)
- Kỹ thuật vận hành các hệ thống diện tử hàng không và các tổ hợp kỹ thuật lái (5,5 năm)
- Kỹ thuật vận hành các trang thiết bị vận tải vô tuyến (5,5 năm)
- Quản trị doanh nghiệp (5 năm)
- Toán học ứng dụng (5 năm)
- Máy tính, các tổ hợp, hệ thộng và mạng. (5 năm)
- An toàn của các quá trình công nghệ và sản xuất (5 năm)
- Tổ chức vận chuyển và quản lý giao thông đường không (5 năm)

Các hướng đào tạo:
- Vận hành và thử nghiệm kỹ thuật hàng không và vũ trụ (4 năm), trình độ nghiệp vụ: cử nhân kỹ thật và công nghệ
- Vận hành và thử nghiệm kỹ thuật hàng không và vũ trụ (2 năm) (sau khi có bằng cử nhân), trình độ nghiệp vụ: Thạc sỹ kỹ thuật và công nghệ
- Nhà quản lý (4 năm), trình độ nghiệp vụ: Cử nhân quản lý.

Việc học tập ở trường được thực cùng sinh viên người Nga và bầng tiếng Nga.

Học phí đối với sinh viên nước ngoài là: 75000 rup ở khoa dự bị; 75000 rúp mỗi năm 1 và 2; 85000 rup mỗi năm cho năm 3,4,5,6.

Các công dân nước ngoài biết tiếng Nga phải tham dự kiểm tra đầu vào các môn: Toán, lý, tiếng Nga để vào học năm thứ nhất của trường. Các công dân nước ngoài không biết tiếng Nga, được gửi sang học ở khoa dự bị, sau khi tốt nghiệp khoa dự bị sẽ dược tuyẻn vào năm thứ nhấtNhà trường có khu ký túc xá, các sinh viên ở trong các phòng 2 người.

Nhiệt liệt chào mừng các bạn đến với Trường đại học tổng hợp kỹ thuật hàng không dân dụng quốc gia Matxcơva!

Địa chỉ: 125993, thành phố Matxcơva, A-493, GXP-3, Số nhà 20 Đại lộ Krônxtadski.
www.mstuca.ru
Điện thoại và Fax +7(495)458-7626; 459-0721
E-mail: dfct@mstuca.ru
Bà Khurosvili Irina Nhicôlaevna, Trưởng phòng hợp tác quốc tế
Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Trường đại học tổng hợp kỹ thuật hàng không dân dụng quốc gia Matxcơva (MSTUCA)</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.