Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Trường đại học tổng hợp xã hội quốc gia Nga (RSGU)

Trường đại học tổng hợp xã hội quốc gia Nga là trường đứng đầu về giáo dục xã hội ở Liên bang Nga.

Trường được công nhận là trường đầu dàn về dào tạo các ngành xã hội. Nhà trường hiện nay đang đào tạo hơn 100000 sinh viên từ khắp mọi khu vực tại Nga và phần lớn trong số họ được học bằng ngân sách liên bang.

Các cựu sinh viên của trường hiên đang làm việc trong chính phủ Liên bang Nga, trong các cơ quan của chính quyền trong các công ty lớn, các tổ hợp đứng đầu quốc gia và trong các hãng thuộc công ty đa quốc gia.

Trường được thành lập theo quyết định c̉a chính phủ Liên bang Nga kể từ ngày 25/11/1991. Sau 18 năm tồn tại trường đã phát triển thành một trong những trường đại học lớn mạnh nhất. Ưu thế lớn nhất của trường là định hướng xã hội.

Trên cơ sở của trường đã hình thành và đang hoạt động tổ hợp phương pháp học tập của trường đại học Nga, đang thực hiện đào tạo theo chuyên ngành "công tác xã hội"

Viện hàn lâm khoa học xã hội liên bang Nga cũng đươc đặt tại đây. Một vài chuyên ngành khác như tư pháp... chỉ được đào tạo ở trường này.

Trường có tổ hợp học dường hiện đại, các phòng thể thao và phòng đọc, các khu tập thể tiện nghi, có các cơ sở và các nhà nghỉ và có cung văn hoá riêng.

Trường là trường đầu tiên trong số các trường đại học Nga được nhận chứng chỉ do quĩ châu Âu về quản lý chất lượng (EFQM) cấp (được công nhận là hoàn thiện ở châu Âu) (4 và 5 sao). Trường là thành viên của Hiệp hội các trường đại học tổng hợp châu Âu (EUA).

Liên bang Nga, 129226, thành phố Mát-xcơ-va nhà 4 phố Vilghialma Pika
Điện thoại của tiêp nhận: 8(495) 7476777
Email: pk@rgsu.net
Thư kí thường trực ban tiếp nhận: Prokhorova Larisa VictorovnaKhi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Trường đại học tổng hợp xã hội quốc gia Nga (RSGU)</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.