Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Trường đại học tống hợp kinh tế thống kê và tin học Matxcơva (MESI)

Trường đại học tổng hợp quốc gia kinh tế thống kê và tin học (MESI) được thàng lập năm 1932 là một trong những trường đại học hàng đầu của Nga có kinh nghiệm phong phú và truyền thống lâu năm trong việc đào tạo cán bộ cho nền kinh tế Nga và nước ngoài.

Trên cơ sở của giấy phép của Cục giám sát Liên bang về lĩnh vực đào tạo và khoa học hiện nay trường đang tiến hành hoạt động giáo dục theo các chương trình: đào tạo trung cấp, cao cấp, bổ trợ và sau đại học.

Sứ mệnh của trường là: cung cấp việc đào tạo có chất lượng cho mọi người không phân biệt nơi cư trú và thời gian đào tạo, đảm bảo cho họ tham gia một cách hiệu quả và đầy đủ vào đời sống xã hội và ngành nghề trong điều kiện xã hội thông tin.

Trường МЭСИ là trường đại học đầu tiên của Nga đã được thẩm định và cấp chứng chỉ cho mọi ngành đào tạo của trường với chuẩn mực chất lượng quốc tế ISO 9001:2000.

Địa chỉ: 119501, LB Nga,TP Mát-xcơ-va, phố Nêzinskaia, nhà sô 7
ĐT:+7(495)-442-71-33 +7(495)-442-70-66
E-mail: VBlagodatskih@mesi.ru
TBelyaeva@mesi.ru
PTyurina@mesi.ru


Đào tạo đại học chuyên nghiệp
Các ngành đào tạo cử nhân vào cao học
1. Kinh tế
2. Quản trị kinh doanh
3. Thống kê
4. Tin học ứng dụng
5. Ngữ văn

Các chuyên ngành
1. Các hệ thống tự động hoá sử lý thông tin và quản lý
2. Quản lý chống khủng hoảng
3. Hoạch toán kế toán, phân tích và kiểm toán
4. Thương nghiệp
5. Tiếp thị
6. Các phương pháp toán học trong kinh tế
7.Quản trị doanh nghiệp
8. Kinh tế thế giới
9. Thuế và thanh toán thuế Tin học ứng dụng trong kinh tế
10. Tin học ứng dụng trong quản trị
11. Tâm lý học
12. Thống kê học
13. Quản lý nhân sự
14. Tài chính và ứng dụngTrường đại học tống hợp kinh tế thống kê và tin học Matxcơva (MESI)
Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Trường đại học tống hợp kinh tế thống kê và tin học Matxcơva (MESI)</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.