Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Đại học Xây dựng Quốc gia Matxcơva</a>

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Đại học Xây dựng Quốc gia Matxcơva

Đại học Xây dựng Quốc gia Matxcova là trường đại học hàng đầu của CHLB Nga trong lĩnh vực xây dựng.Trường đào tạo:

Chuyên gia bậc đại học theo các chuyên ngành (thời gian học tập-5, 5.5, 6 năm):

270102 XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
190205 MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ NÂNG VẬN TẢi, XÂY DỰNG, ĐƯỜNG XÁ
200503 CHUẦ̉N HOÁ VÀ CHỨNG CHỈ HOÁ
220301 TỰ ĐỘNG HOÁ, ĐIỀU HÀNH CÔNG NGHỆ VÀ SẢN XUẤT
230102 CÁC QUÁ TRÌNH XỬLÝ THÔNG TIN VÀ ĐIỀU HÀNH TỰ ĐỘNG HOÁ
230104 CÁC HỆ THỐNG THIẾT KẾ TỰ ĐỘNG HOÁ
230401 TOÁN HỌC ỨNG DỤNG
270101 THIÊT BỊ CƠ KHÍ VÀ TỒ HỢP CÔNG NGHỆ CÁC XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG, LINH KIỆN VÀ KẾT CẤU
270104 XÂY DỰNG KỸ THUẬT THUỶ LỢI
270105 XÂY DỰNG VÀ KINH TẾ THÀNH THỊ
270106 SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, LINH KIỆN VÀ KẾT CẤU
270109 CUNG CẤP NHIỆT KHÍ VÀ THIẾT BỊ THÔNG CIÓ
270112 CUNG CẤP VÀ THOÁT NƯỚC
270113 CƠ KHÍ HÓA VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ HÂY DỰNG
270114 THIẾT KẾ NHÀ
270115 KIẾM ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN
280104 AN TOÀN CHÁY NỒ
280202 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TRÌNH THI CÔNG
280302 SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC
080502 KINH TẾ VÀ ĐIỀU HÀNH XÍ NGHIỆP
080507 QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Cử nhân (thời gian - 4 năm) theo các chuyên ngành:

550100 XÂY DỰNG
150300 CƠ KHÍ HỌC ỨNG DỤNG
080100 KINH TẾ
080500 QUẢN TRỊ KINH DOANH

Thạc sỹ (thời gian học- 2 năm) theo chuyên ngành:

550100 XÂY DỰNG
080100 KINH TẾ
080500 QUẢN TRỊ KINH DOANH

Trưòng có hệ đào tạo nghiên cứu sinh, tiến sỹ, hệ dự bị tiếng Nga, vật lý,toán học, đồ hoạ.
Học viên có thể học tập bằng ngân sách nhà nước và hợp tác đào tạo. Học phí là 1700 đến 3300 USD. Học phí được thanh toán bằng tiền rup.
Học viên đăng ký học theo giấy giới thiệu của cơ quan giáo dục CHLB Nga (theo diện nhà nước) hoặc dựa vào kết quả phỏng vấn (hợp tác giáo dục)
Học viên được ở trong ký túc xá tiện nghi cách trường 10 phút đi bộ, mỗi phòng có 2 hoặc 3 người, có dịch vụ đăng ký tạm trú và dịch vụ y tế. Trong quá trình học tập tại đây, học viên được sử dụng thư viện khoa học-kỹ thuật, nhà thi đấu thể thao, dịch vụ tâm lý sức khoẻ, bếp ăn hiện đại, nhà nghỉ ở khu vực Matxcova và biển Azop, các chương trình du lịch và tham gia càc hoạt động văn hoá, khoa học của trưòng.
Chúng tôi luôn chào đón các bạn!

Địa chỉ: CHLB Nga, 129337, Matxcova, đường laroxlav, số 26
Tel: 7-499-929-5012 Email: fmo@mgsu.ru


Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.