Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Trường Đại Học Nảng Lượng Matxcơva

Trường Đại học Năng lượng Matxcơva (Đại học Tổng hợp Kĩ thuật) là một trong những trường hàng đầu của nước Nga về năng lượng, kỹ thuật điện lực điện tử, tin học... được thành lập từ năm 1930.

Trường có 15.000 sinh viên.
Trường đã đào tạo kỹ sư và cán bộ khoa học cho nhiều nước từ 1946.
Hiện nay trường có 700 sinh viên và nghiên cứu sinh đến từ 68 nước trên thế giới, trong đó có sinh viên Việt Nam.

Bằng tốt nghiệp của trường Đại học Năng lượng Matxcơva được tất cả các nước trên thế giới công nhận. Nhiều sinh viên tốt nghiệp trường chúng tôi đã tiếp tục học tập và làm việc hiệu quả ở nhiều nước Châu Âu, Châu Mỹ, cũng như Châu Á và Châu Phi.

Trường Đại học Năng lượng Matxcơva có một Trung tâm nhiệt điện độc nhất vô nhị trên thế giới.

Hiện nay trường đào tạo sinh viên nước ngoài ở:
- 9 trường ĐH Kỹ thuật điện lực, Điện tử năng lường, Nhiệt lường, Vật lý kỹ thuật, Những vấn đề hiệu quả năng lường, Tự động hoá và kỹ thuật vi tính, Chế tạo máy năng lường và cơ khí, Vô tuyến điện và điện tử, Xã nội - ứng dụng, công nghệ, Kinh tế và kinh doanh.
-Trung tâm đào tạo "Đại học Kinh doanh và tự động công nghiệp Nga-Đức "МЭИ-ФЕСТО".
-Trung tâm đào tạo "Đại học Kinh doanh an toàn".
Bắt đầu từ 1995, trường Đại học Năng lường Matxcơva tiến hành giảng dạy bằng tiếng Anh theo các chuyên ngành Khoa học máy tính và tin học.
Học phí: 2700 USD/năm.

Địa chỉ: CHLB Nga, 111250, thành phố Matxcơva, E-250, phố Krasnokazarmenskaia, số 14
Tel/Fax:+7-(495)-362-76-05 Email: IUDEK@mpei.ru
Trường Đại Học Nảng Lượng Matxcơva
Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Trường Đại Học Nảng Lượng Matxcơva</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.