Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Hãy làm quen - Trường Đại học!

Trường đại học tổng hợp kỹ thuật điện thành phố Xanh Pêtécbua "LETI" được thành lập năm 1986.
Trường đại học tổng hợp Nam Liên bang (UFU)
Trường đại đại học tổng hợp giao thông quốc gia Samara (SamGUPS)
Trường đại học tổng hợp nông nghiệp quốc gia Ômsk (OmGAU)
Trường đại học kỹ thuật quốc gia Nôvôsibirsk (NTGU)
Đại học y quôc gia Novosibirsk
Trường đại học tổng hợp kỹ thuật hàng không dân dụng quốc gia Matxcơva (MSTUCA)
Trường đại học tổng hợp xã hội quốc gia Nga là trường đứng đầu về giáo dục xã hộc ở Liên bang Nga.
Trường đại học tông hợp kinh tế thống kê và tin học Matxcơva (MESI)
Trung tâm giao tiếp liên văn hóa
Khoa đào tạo dự bị các chuyên gia người nước ngoài - Trường Đại học tổng hợp kĩ thuật quốc gia Volgagrat
Đại học Xây dựng Quốc gia Matxcơva
Đại học quốc gia với các chương trình đào tạo đổi mới và công nghệ tiên tiến Được thành lập năm 1896 Đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng các trường đại học kỹ thuật Liên Bang Nga
Trường Đại Học Năng Lượng Matxcơva (Đại học Tổng hợp Kỹ thuật)
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.