Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Trung tâm khoa học và văn hoá nga tại Việt Nam

Việt Nam

Trung tâm khoa học và văn hóa Nga tại Hà Nội
Trưởng Đại diện Cơ quan hợp tác Liên bang Nga tại Việt Nam Giám đốc TTKH&VH Nga tại Hà Nội: Alekxei Lavrenhiov
Điện thoại: (04) 37719937
Fax: 7719938
e-mail: rcnk-vietnam@fpt.vn, ruscenter@fpt.vn, vietnam@rusintercenter.ru
web: www.rcnk-vietnam.org
Địa chỉ: Số 501, đường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, 218,101-102с BA TRIEN, 61

Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Trung tâm khoa học và văn hoá nga tại Việt Nam</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.