Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Biểu tượng quốc gia

 

Quốc kỳ LBNga là biểu hiện quốc gia , mô tả pháp luật. Quốc kỳ là tượng trưng chủ quyền của Nga.

Quốc kỳ LBNga gồm 3 dải nằm ngang tương đương : phía trên -màu trắng, giữa-màu xanh, dưới - màu đỏ .

     
 

Quốc huy là biểu tượng quốc gia . phục hồi 2 con chim đại bàng như quốc huy Nga tương trưng tính bền vững và thừa kế lịch suwrNga.

Quốc huy LBNga gồm tứ giac được viền dưới góc hẹp lại trong mút lá chắn đỏ có con đại bàng 2 đầu ngẫng lên tung đôi cánh . Chim đại bàng nổi danh 2 vương niệm nhỏ - và trên một vương niệm lớn liên kết dải băng.

     
 


Quốc ca là biểu tượng quốc gia - đó là tác phẩm thơ ca như tượng trương nhà nước thống nhất . Bài quốc ca thể hiện chủ nghĩa yêu nước, quý trọng lịch sử, chế độ nhà nước.

Trong khi thực hiện nghi thức quốc caLBNga đứng nghe, đàn ông bỏ mũ xuống , Có trường hợp nếu thực hiện quốc ca cùng việc kéo cờ lên và quoay mặt về hướng cờ.

Các nguồn: http://www.kremlin.ru/Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Biểu tượng quốc gia</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.