Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Tổng thống LBNgaMetvedep
Đmitri Anatoolevic

   

Tổng thống LBNga lah người đứng đầu nhà nước, bảo lãnh hiến pháp, quyền và tự do con người và công dân. Tổng thống thi hành những biện pháp về việc bảo vệ chủ quyền LBNga, độc lập của Nga và toàn vẹn quốc gia., bảo đảm phối hợp chức năng tác động lẫn nhau của các tổ chức chính quyền nhà nước.

Tổng thống Nga là tổng tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang LBNga.

Tổng thống do công dân Nga bầu ra trên cơ sở bầu cử bình đẳng trực tiếp bỏ phiếu kín nhiệm kỳ 4 năm.

Từ thàng 3 năm 2008 Metvedep Đmitri Anatolevic là tổng thống LBNga

Thể thức của tổng thống

Thể thức long trọng nhận chức đứng đầu nhà nước. Từ "hiến dâng" xuất tư tiếng Latinh.

Trong tất cả các nước trên thế giới, long trọng nhận chức tổng thống có tính đặc biệt riêng.

Tục lệ nhận chức lãnh đạo nhà nước Nga trong lịch sử mới không to lớn . Nó bắt đầu từ nhận chức tổng thống Liên -xô M.C Gorbachop. Tổng thống đầu tiên và duy nhất treong lịch sử Liên-xô bầu vào 14/3/1900 tại đại hội 3 đại biểu các dân tộc Liên-xô . Cũng trong ngày hôm đó trong đại hội M.C Gorbachop tuyên thệ.

Tổng thống đầu tiên của Nga, lúc đó còn là Liên bang cộng hòa Xô viết Nga, B.N Elxin được bầu ngày 12/6 /1991 bỏ phiếu toàn dân, và 10/ 7 trong Đại hội đại biểu toàn dân tộc Nga bầu tổng thống. B,N Elxin nhận chức và tuyên thệ tổng thống , sau đó quốc ca LbNga vang lên và trên dinh tổng thống trong điện Kremli cùng với bên cạnh lá cờ quốc kỳ Liên-xô là là cờ quốc kỳ CHXVBLNgađược kéo lên. Từ đây bắt đầu tượng trương nước Nga mới.

Sắc lệnh của tổng thống LBNga về tiêu chuẩn và ước hiệu của tổng thống . Những biểu tượng đó tìm thấy địa vị trách nhiệm trong khi nhận chức của B.N Elxin ngày 3/7/1996.

Ngày 7/5/2000 nghi lễ được diễn ra.V.V. Putin nhận chức tổng thống Nga biểu quyết toàn dân trong tiến trình bầu trước thời hạn tỏng thống Nga 26/3/2000.

Theo kết quả bỏ phiếu bầu tổng thống ngày 14/32004 V.V. Putin được bầu Tổng thống Nga trong nhiệm 2. 7Ngày 7/3/2004 Tai điện Kremli diễn ra lễ nhận chức.

Người kế nhiệm Tổng thống Nga - Đmitri Metvedep, được bầu ngày 2/3/2008 trong tiến trình bầu thường kỳ, lựa chọn 5 người .diễn ra ngày 7/5/2008.

Biểu tượng quyền lực Tổng thống


Biểu tượng quyền lực của Tổng thống là : Cờ, ước hiệu của Tổng thổng và các văn bản đặc biệt của Hiến pháp LBNga, được giao bầu Tổng thống LBNga trong thời gian thể lệ nhận chức Tổng thống ,sau khi tuyên thệ trong văn bản đặc biệt của Hiến pháp LBNga.

Cờ Tổng thống LBNga


Cờ Tổng thống LBNga
   

Cờ Tổng thống LBNga có tấm vải vuông ba dải sọc ngang : phía trên -màu trắng, giữa -màu xanh và phía dưới -màu đỏ (màu quốc kỳ Nga). Ở giữa hình vàng Quốc huy Nga. Tấm vải được bao quanh bằng tua viền vàng.

Trên cán cờ được bọc móc bạc ,được khắc chạm họ và tên Tổng thống Nga và ngày nắm chức vụ.

Cán cờ bằng kim loại dạng mác.

Cờ Tổng thống Nga với biểu tượng Tổng thống Nga và các văn bản đặc biệt Hiến pháp Được chuyển giao bầu cử Tổng thống Nga trong thủ tục nhận chức Tổng thống.

Sau khi tuyên thệ, cờ Tổng thống. được cắm tại văn phòng làm việc của Tổng tống, và bản sao cờ được cắm trên dinh Tổng thống trong Kremli Matxcova.

Quy ước của Tổng thống LBNga


Quy ước của Tổng thống Nga
   

Một trong những biểu tượng quyền lực của Tỏng thống là - quy ước Tổng thống gồm quy ước và mạch quy ước.

Dấu hiệu cây thánh giá từ vàng được mở rộng vô tận, mặt được phủ lớp men hồng ngọc.Khoảng cách giữa cuối cây thánh giá -60 mm. Dọc mép cây thánh giá - viền nhô nhỏ

Trên mặt cây thánh giá ở giữa đặt Quốc huy Nga.

Trên mặt sau cây thánh giá ở giữa mặt tròn dây chuyền , bao quanh nó-câu châm ngôn;(lợi ích,trung thực và vinh quang). Ở giữa dây chuyền - năm chế tạo -1994 .Phần dưới của dây chuyền-cành nguyệt quế . biểu tương trong hỗ trợ từ vọng nguyệt quế liên kết với mắt xích biểu tượng.

Mắt xich biểu hiện từ vàng , bạc và mem gồm 17 đốt, 9 trong đó dạng Quốc huy Nga, 8 trong dạng nơ tròn có câu châm ngôn: "Quyền lợi , trung thực và vinh quang". Phía mặt sau các đốt mắt xích biểu tượng trộn lớp lót phủ men trắng, bằng các chữ vàng họ, tên của Tổng thống Nga và năm nhận chức của Tổng thống.

Từ 5/8/1996 số 1138 quy định sắc lệnh của Tổng thống LBNga bầu Tổng thống . Quy ước của Tổng thống Nga được tuyên bố cũng như người đứng đầu nhà nước trong như trong thời kỳ quyền hành Chủ tịch LB xô-viết cuarhooij nghị LB.

Sau khi tuyên thệ Tổng thống , Quy ước của Tổng thống Nga được giữa trong dinh Tổng thống ở Kremli Matxcova . Thưc hiện quy ước của Tổng thống Nga được xác định các định mức văn bản Quốc gia.

Bản Hiến pháp đặc biệt LBNga


Văn bản đặc biệt của bản Hiến pháp LBNga
   

Từ 5/8/1996 được quy dịnh sắc lệnh của Tổng thống LBNga số 1138 văn bản thống nhất Hiến pháp Nga là biểu tượng chính thức quyền lực Tổng thống.

Trong khi tiến hành bầu cử Tổng thống Nga nhận chức Tổng thống tuyên thệ trên văn bản Hiến pháp Nga.

Văn bản đặc biệt Hiến pháp Nga với lá cờ Tổng thống Nga và biểu tượng Tổng thống chuyển giao cho bầu cử Tổng thống và thủ tục nhận chức sau khi tuyên thệ trong bản Hiến pháp.

Nguồn: http://www.kremlin.ru/

Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Tổng thống LBNga</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.