Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Địa lý


LB Nga( Nga) nằm ở Bắc bán cầu ,trên lục địa lớn nhất của trái đất.Nga là quốc gia lớn nhất và có diện tích bằng 17075,4 nghìn km2. Thủ đô LB Nga - Matxcơva.

Phía Tây của Nga(1/4diện tích của cả nước) nằm ở vùng Đông -Âu . Gọi là phần châu Âu của Nga . Lãnh thổ nằm ở phía đông Uran (3/4 diện tích của nước-phần châu Á của Nga.

Phần chính của lục địa nằm giữa 70 và 50 độ vĩ độ bắc ở cực nhỏ nhất. Ví dụ 18% lãnh thổ Nga nằm ởvùng cực bắc . Phân chia lãnh thổ trong phạm vi của nước.

Điểm Bắc của Nga nằm ở lục địa- mũi Cheluxki (77043 vĩ độ bắc, 1040 18 kinh độ đông) trên bán đảo Taimư. Tháng 5 năm 1724 tham gia thám hiểm hai Kamchatka với Cheluki.

Điểm cực bắc của đất nước đảo -mũi Fligen tren đảo Ruđônfa trong quần đảo Lục địa Fran Iôxip (810 49 vĩ bắc). Khoảng cách từ điểm đến cực bắc 900km.

Điểm cực nam nằm ở Đagextan, đường phân nước Xamura và Kurư, Những ngọn núi Tây- Nam Bazadiu (410 11 vĩ độ Bắc).

Song song điểm cực Nam Nga vào châu Âu qua Neafan và Madrit , và vào Mỹ qua Niu-oóc.

Điểm cực Tây Nga (190 38 kinh độ tây.) nằm ở dải cát Bantic vịnh Gđan của biển Bantic.Tại đây Nga giáp cới Balan.

Điểm cực Đông-mũi Deznep̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ (660 5 vĩ độ bắc, 1690 40 kinh độ tây) - nằm trải dài trên bán đảo Chucốt. Điểm cực đông lãnh thổ Nga nằm ở đảo Râtmnốp trong vịnh Bêrin (1690 02 kinhđộ tây).

Nga được bao bọc 3 đại dương; Bắc băng dương phíâ bắc, Átlantic phía tây, Thái bình dương phía đông, và có biên giới trải dài nhất-62,3 nghìn km. biên giới trên bộ dài 24,6 nghìn km, trên biển- 37,7 nghìn km.

Biên giới bờ biển của LBNga trải dài 12dặm(22,7km)từ bờ, biên giới phân chia lãnh thổ nước trong đó tàu nước ngoài ghé đậu có thể có được theo sự đồng ý của Nga.

Trong 200 hải lý từdải dọc bờ có vùng kinh tế biển của đất nước, trong phạm vi giới hạn tàu bè nước ngoài có thể qua lại không cần giấy giấy phép đặc biệt , và nghiên cứu khoa học, chế biến tài nguyên thiên nhiên có thể theo sự đồng ý của chính phủ LBNga.

Biên giới phía tây bắt đầu bờ biển Baranh phía Tây- bắc bán đảo Kôxki cắt ngang biển Bantic đến biển Đen . Ranh giới thiên nhiên biểu hiện không rõ ràng trong viẹc kéo dài ranh giới . Phía tây láng giềng Nga có-Nauy,Phần lan,Ectônia,Latvia,Belarus và Ukraina. Tỉnh Kalininrat tách khỏi lãnh thổ Nga ,giáp với Latvia và Balan.

Biên giới nam Nga từ biển Đen đến theo bờ biển Nhật bản .Dọc theo dãy Kavkazơ giáp với Gruzia và Azekbaizan các sông Arun, Amur và Usurit phân chia Nga và Mông cổ, Trung quốc. Phía nam Nga Giáp với Kazakxtan và Triều tiên.

Biên giới biển đông Nga kéodài dọc thái bình dương và các biển ; Nhật bản, ) ôkhốt và Beranh , ở đây có láng giềng gần nhất- Mỹ và Nhật .Vịnh không lớn Laperuz chia đảo Xakhalin và đảo Kyrin của Nga Từ đảo Khôcai của Nhật bản. Biển Nhật bản và các vịnh không đóng băng.Biên giới trực tiếp với Mỹ dọc theo vịnh nhỏ giữa cácđảo Diomit ,đảo Ratmanôp (Nga) và đảo Kruzenche (Mỹ).

Biên giới phía bắc Nga hoàn toàn theo biển Bắc băng đương; Baren, Karxk ,Lapte,đông-Xibir và Chucốt. Tất cả , ngoài biển Baren ,quoanh năm bao phủ băng giá . Trong vùng Bắc băng dương từ bờ biển Nga đến mũi bắc địa phận Nga là bắc cực. Nó nằm giữa kinh tuyến 32 độ 4 , 45 dây khinh độ đông và 168 độ,49p 30 dây khinhđộ tây,.Tất cả các đảo trong địa phận, ngoài một vài đảo của quần đảo Spiberen đều thuộc LBNga.Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Địa lý</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.