Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Khí hậu và thời tiết

 

Khí hậu Nga liên quan với lãnh thổ to lớn nên khí hậu muôn màu muôn vẻ.

Phần lớn lãnh thổ Nga nằm khí hậu lục địa ôn đới , các đảo Bắc băng dương và các vùng bắc lục địa nằm vùng Bắc cực.

Ven bờ biển Đen Capkazo trải dài vùng á nhiệt đới.


Khí hậu hầu như khắp nơi lục địa , mùa đông lạnh tuyêt phủ kéo dài và mùa hè nóng nực .Phía Nam Viễn đông khí hậu gió mùa ôn hòa nhiệt độ trung bình từ oC đến -5C.

Lượng mưa lớn nhấtđổ xuống các dãy núi Kavkaz và Altai ( đến 2000mm trong một năm), vùng khô hạn nhất- miền hạ du Kaxpi( gần 150mm lượng mưa trong một năm).

Nhiệt độ trong ngày có thể nhận biết tại đây

Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Khí hậu và thời tiết</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.