Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Cuộc thi tìm hiểu " 7 kỳ quan nước Nga"Ảnh:: http://www.ruschudo.ru/

Tờ báo " Tin tức" , kênh truyền hình Nga , và đài phát thanh  " Ngọn hải đăng "đưa ra sáng kiến tổ chức cuộc thi " Bảy kỳ quan Nga". Cuộc thi được tiến hành từ ngày 01.10.2007 đến ngày 10.06.2008 . Trên http://www.ruchudo.ru/ tất cả mọi công dân Nga không chỉ bỏ phiếu cho các  kỳ quan Nga mà còn giới thiệu quảng bá các vùng Liên bang , và nêu các ra các phương án của mình .

Bỏ phiếu vòng 1 diễn ra từ ngày 01.10.2007 đến ngày 01.02.2008 đã bình chọn được 49 kỳ quan trong 7 khu vực Liên bang Nga:7 kỳ quan cho mỗi khu vực.

Vòng 2 từ ngày 01.05.2008 ,đã bình chọn được 14 lọt vào chung kết cuộc thi " Bảy kỳ quan Nga".

Còn từ 01.05 dến 10.06 diễn ra chung kết đặc biệt và được sử dụng chế độ bỏ phiếu kín , bình chọn cho những người thắng cuộc "7 kỳ quan Nga ".

Tổng kết cuộc bỏ phiếu toàn dân được công bố ngày 12.06.2008 tại Matxcova  truyền hình trực tiếp trên kênh RTR lễ cử hành long trọng nhân ngày Độc lập của nước Nga .

Mọi thông tin về cuộc thi có thể tìm kiếm trên:

Kỳ quan Nga.

Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Cuộc thi tìm hiểu " 7 kỳ quan nước Nga"</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.