Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

ELbrucẢnh: http://www.ruschudo.ru/

Các loại ảnh khác elbruc

Elbruc 2 đỉnh , độ cao nhất của nước Nga và châu Âu có giáp ranh Kabardino-Balkari và Karacgevov- Cherkexi . Đỉnh phía Tây của Elbruc có độ cao hơn mực nước biển 5642 m , Đỉnh Đông -5621m . Các đỉnh được phân chia dải yên ngựa xanh . Elbruc có vài km từ dãy Kavkazo chính và nối với nó là dãy núi ngang.

Trước đây  Elbruc là ngọn núi lửa, hàng nghìn năm trước đây không hoạt động nữa và được bao phủ các  băng hà .

Dáng dấp của ông già tuyết khổng lồ không thể không làm say mê đắm đuối trong thời tiết sáng sủa . các dân tộc sống xa ngọn núi hàng trăm km  vẫn mê đắm cái đẹp , hùng vĩ và gọi ra 40 tên gọi trong ngôn ngữ của mình .
Mặc dầu ngọn núi này có bốn chục tên gọi- Cả thế giới đều biết và gọi ngọn núi này tên là Elbruc . Người khổng lồ băng giá như những đám mây bao phủ thần bí . Những vận động viên leo núi họ ví ngọn núi này -thần bí nhất hành tinh . Phần lớn các câu đố và bí ẩn  trong sườn núi phía bắc của Elbruc .

Đồng thời , Elbruc không chỉ là vẻ đẹp- mà còn khỏe nữa . Dưới chân  Elbruc còn có nguồn nước khoáng thiên nhiên , mang đến cho con người khỏi bệnh. Và nhiều người du lịch trên toàn thế giới họ đi đến núi tuyết trong ngày nghỉ.

 Ở độ cao 3750m có nơi trú ẩn " cái thùng " có đường chuyền cáp lên đó . Còn độ cao 4100m được bố trí khách sạn núi cao " Trú ẩn 11".

Nguồn: http://www.ruschudo.ru/

Băng video về Elbruc có thể xem tại đây

Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.