Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Nhà thờ lớn (Đại giáo đường) Vaxili BlazenuiẢnh: http://www.ruschudo.ru/

Các lọai tranh ảnh khác nhà thờ.

Nhà thờ Vaxili Brazenui không chỉ là thánh đường chính của Quoảng  trường Đỏ mà còn là tượng trương cho toàn nước Nga . Nó được xây dựng vào năm 1555-1561 theo sắc lệnh của Ivan Groznui nhân dịp chiếm Kazan . Trận đánh chiếm Kazan bắt đầu từ ngày 01.10.1552 vào ngày khánh tiết bảo trợ của đức Mẹ , vì thế được gọi trang trọng thánh đường - Thánhđường Khánh tiết bảo trợ của đức Mẹ.

Nhà thờ gồm  khối đối xứng có 8 thánh đường bao bọc xung quanh thánh đường chính  làm lừng lẫy thánh đường.
Mỗi  trong tám thánh đường  tượng trương thần thánh , tượng trương những biến đổi hoặc sự kiện ý nghĩa khác của hành binh Kazan Ivan Groznui  . Trung tâm đề tặng ngày lễ bảo trợ của đức Mẹ, gọi toàn thánh đường. Các thánh đường làm rạng rỡ mái vòm- củ tỏi . Toàn bộ trong thánh đường có hàng chục tượng thánh trong đó có gần 400 tượng thánh của thế kỷ 16-19 . Các bức  tường của thánh đường được trang điểm bằng bích họa tranh tường . ở đó có thể ngắm bức hội họa chân dung hay hội họa phong cảnh , hay dụng cụ thánh đường . Ở giữa trình bày các hiện vật có giá trị -thế kỷ 17  của vua Alekcei Mikhailovich .

 Rất nhiều câu chuyện hoang đường trước hết gắn liền với nhà thờ trên vị trí này có nhà  thờ bằng đá trắng , trong đó được che dấu tôn sùng ở Matxcova  ngô ngây Vaxili Brazenui . Có vẻ như chính ông góp tiền cho nhà thờ tương lai và mang tiền đến Quoảng trường Đỏ và lắc lư trên vai phải . Đó là những đồng tiền và nằm trên đất , không đụng chạm , khi  ngây dại trước cái chết không cống nộp cho Ivan Groznui những đồng tiền để xây dựng nhà thờ .

 Các kiến trúc sư xây dựng nhà thờ ,  biên niên sử chỉ  BarmaPoctinka Iakovlev nào đó . Đồng thời có thuyết rằng trên thực tế tồn tại có một người thợ Ivan Iakolevich Barma , tên tục. Poctnhiik vì sự trung thành nhiệm vụ nghiêm khắc . Câu chuyện hoang đường nổi tiếng , dường như nhìn thấy nhà thờ huyền bí , Ivan Groznui cai quản làm mê muội người thợ , để họ không thể lặp lại  không đâu có tuyệt phẩm hơn . Nhưng cái đó, sắp có huyền thoại, vì thế trong tên xa thẳm Poxtnhic bắt gặp trong biên niên sử gắn liền với sáng lập các tượng đài kiến trúc nổi tiếng khác .

Tác giả : Polina Oplova ' Tin tức ".

Nguồn: http://www.ruschudo.ru/

Viodeo về nhà thờ Vaxili Blazenui có thể xem tại đây.

Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Nhà thờ lớn (Đại giáo đường) Vaxili Blazenui</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.