Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Trình độ nắm tiếng Nga

A1 / Cấp độ sơ đẳng (Cấp độ Breakthrough)

Đối tượng có thể nắm bất các giao tiếp xã hội cơ bản trong cuộc sống hàng ngày; nắm được các phương tiện ngôn ngữ cơ bản, số lượng từ có thể đạt tới 900-1000 đơn vị, trong đó có 240 từ quốc tế và gần 30 đơn vị của nghi thức nói (Khóa học không dưới 60-80 giờ).

 1. làm quen;

 2. giới thiệu nghề nghiệp và các hoạt động của bản thân;

 3. tìm hiểu và thông tin về tiểu sử của bản thân và người thứ ba;

 4. tìm hiểu và thông tin về các sở thích, niềm đam mê;

 5. chúc mừng nhân dịp ngày lễ (quốc gia, dân tộc, gia đình) ;

 6. cảm ơn, trả lời các lời chúc mừng, thể hiện mong ước;

 7. tặng / nhận quà, mời đến các ngày lễ, đi chơi, nhận / từ chối lời mời, giải thích nguyên nhân từ chối;

 8. thỏa thuận về thời gian, địa điểm cuộc gặp;

 9. tìm hiểu, thông tin về địa chỉ, điện thoại;

 10. tìm hiểu / thông tin, về cái gì nằm ở đâu; cách đi tới đó; xa hay gần; giá tiền chuyến đi, cách trả tiền; sử dụng lịch giao thông; các chỉ dẫn trên phố, nhà ga, sân bay;

 11. kể lại và đánh giá cuộc tham quan;

 12. đề nghị / tiếp nhận lời đề nghị ăn sáng/ăn trưa/ ăn tối tại nhà hàng, quán cà phê; từ chối đề nghị, giải thích lý do từ chối; thỏa thuận về địa điểm, thời gian cuộc gặp; đọc menu; đặt món ăn và đồ uống; tìm hiểu / thông tin về món ăn yêu thích, về sự lựa chọn của mình; thanh toán bữa trưa / bữa tối.

A2 / CẤP ĐỘ CƠ BẢN (Cấp độ Waystage)

Bài thử nghiệm của bạn mỹ mạn theo mức độ này chứng tỏ giao tiếp thành thạo bạn đã hình thành trên mức ban đầu , rằng cho phép thỏa mãn nhu cầu giao tiếp cơ sở của bạn trong số có hạn tình huống của phạm vi giao tiếp sinh hoạt XH và VHXH . Nói một cách đơn giản, bạn có thể tự mình mua trong cửa hàng , sử dụng các giao thông công cộng địa phương ,bàn luận thời tiết với mọi người xung quoanh, ném một đôi câu thường trực với bạn cùng khóa hay cán bộ giảng dạy v.v.

Yêu sách chính đáng: kỹ năng và kỹ xảo mà bạn cần phải nắm ở mức cơ sở, nắm tiếng Nga , như tiếng nước ngoài:

 1. Biết đọc các bài ngắn gọn , đơn giản , lấy từ các nguồn khác nhau( tạp chí , báo, tấm biển, dòng chữ chỉ dẫn , thông báo v.v. ) hiểu thông báo chính và phụ , mô phỏng bài đọc đặc tính sinh hoạt XH , thông tin v.v.

 2. Biết viết thư, tờ trình nhật ký , chúc mừng v.v… mô tả nội dung cơ bản bài đọc- xuất xứ có dựa vào các câu hỏi.

 3. Hiểu thông tin cơ bản ( đề tài chỉ vị trí , thời gian, nguyên nhân v.v…., giới thiệu trong các bài hội thoại riêng và các bài độc thoại có đặc tính sinh hoạt VH và XH

 4. Biết tạo bài hội thoại trong các tình huống đơn giản dạng tiêu chuẩn tiếp chuyện về mình , bạn bè , gia đình , học tập, công việc , nghiên cứu ngoại ngữ , ngày làm việc, thời gian rỗi, thành phố quê hương, sức khỏe , thời tiết , và xây dựng bài phát biểu trên cơ sở bài đọc;

 5. Sử dụng kỹ năng ngữ pháp , từ vựng hình thành bài phát biểu về dự định của mình trong tuyển bộ tình huống.

Lượng từ vựng tối thiểu đạt 1300 từ.

Đồng thời nắm vững tiếng Nga như tiếng nước ngoài ở mức cơ sở không đủ để học trong các trường học của Nga , ngoại trừ khoa dự bị Cho công dân nước ngoài, sinh viên tương lai đào tạo tiếng chuyên ngành một năm.

В1 / CẤP ĐỘ THRESHOLD

Bài thử nghiệm của bạn mỹ mạn theo mức độ này chứng tỏ giao tiếp thành thạo , bạn đã hình thành ở mức trung bình và cho phép thỏa mãn nhu cầu giao tiếp trong pham vi giao tiếp sinh hoạt XH và VH . Bằng các lời nói bạn tự mình nói trong môi trường ngôn ngữ và định hướng phần lớn tình huống tiêu chuẩn nêu ra , cũng như khả năng giải quyết các vấn đề sinh hoạt nẩy sinh các nhiệm vụ đứng trước bạn. Cái đó phù hợp với tiêu chuẩn nhà nước PKI.

Yêu cầu chính đáng: mức thứ nhất PKI:

 1. Biết đọc bài khóa nhỏ từ báo , tạp chí , sách tổng quoát nội dung đọc, chi tiết riêng, kết luận, và đánh giá tác giả;

 2. Biết viết bài khóa có 20 câu một trong các chủ đề : về bản thân, gia đình , học tập , nghiên cứu ngoại ngữ , làm việc , thời gian rỗi, thành phố quê hương, sức khỏe , thời tiết, chuyển đổi nội dung cơ bản bài đọc hoặc nghe bài đọc đề tài;

 3. Hiểu bài hội thoại ngắn và rút ra thông tin thực tế ( đề tài , thời gian , quan hệ, mục đích , nguyên nhân ) , hiểu bài hội thoại và thể hiện mối quan hệ với lời nói và hành động người nói, hiểu thông báo , tin tức , thông tin tính VHXH;

 4. biết tham gia trong đối thoại , trong phạm vi rộng tình huống giao tiếp , bắt đầu , hỗ trợ và kết thúc đối thoại , Tổ chức chuyện trò trong các đề tài khác nhau( về mình, công việc, nghề nghiệp , quyền lợi ,đất nước , thành phố , các vấn đề VH v.v. Hình thành các bài nói trên cơ sở các bài đã đọc có tính VH-XH ;

 5. Sử dụng kỹ năng từ vựng ngữ pháp hình thành lời nói phu hợp với ý đồ nẩy sinh trong các tình huống giản đơn dạng tiêu chuẩn.

Khối lượng từ vựng tối thiểu đạt 2300 đơn vị.

Nắm vững tiếng Nga như tiếng nước ngoài ở giai đoạn đầu để bắt đầu học trong các trường học Nga , trong đó có các trường ĐHCN, có nghĩa là trong các trường ĐHTH, ĐH , Viện hàn lâm.Mức độ này , quy tắc , tốt nghiệp .khoa dự bị cho công dân nước ngoài sau đào tạo tiếng chuyên ngành một năm.

В2 / CẤP ĐỘ VANTAGE

Bài thử nghiệm diễn ra mỹ mạn theo trình độ này chứng tỏ giao tiếp thông thường của bạn được hình thành trên cơ sở mức độ cao , và cho phép bạn thỏa mãn nhu cầu giao tiếp trong tất cả các lĩnh vực giao tiếp , tiền hành hoạt động chuyên ngành bằng tiếng Nga với tư cách là chuyên gia tương xứng chuyên môn: Nhân văn,( ngoại trừ ngữ văn) công trình KT, KHTN v.v.

Yêu cầu chính: Mức độ hai PKI

 1. Biết đọc các bài chính luận , văn nghệ có tính mô tả và tường thuật có các yếu tố suy đoán cũng như dạng hỗn hợp bài đọc, biểu thị đánh giá tác giả rõ ràng.

 2. Biết viết giàn bài, luận đề, tóm tắt trên cơ sở nghe và đọc , viết các bài viết thư có tính thông báo , và các bài đọc có tính công việc( đơn từ,chất vấn, nhật ký v.v….)

 3. Hiểu bài đối thoại trong các đề tài sinh hoạt có biểu thị quan hệ dứt khoát của người nói: thời sự thông báo, quảng cáo, Đối thoại từ các bộ phim truyện và bản tin TV có biểu thị tính giữa cá nhân

 4. Biết tiếp chuyện , hiện thực hóa sách lược yêu cầu lời nói giao tiếp , phát biểu bài khởi xướng-lục vấn , kể về cái mình thấy , miêu tả ý kiến , đánh giá, phân tích vấn đề trong tình huống chuyện trò tự do

 5. Biết lĩnh hội tương xứng và sử dụng phương tiện ngôn ngữ ngữ pháp từ vựng , bảo đảm quy tắc ngôn ngữ hình thành lời nói.

Khối lượng từ vựng tối thiểu 10 000 đơn vị .

Nắm vững tiếng Nga như tiếng nước ngoài nhất thiết để nhận bằng tốt nghiệp tú tài hoặc thạc sỹ - tốt nghiệp trường học Nga ( ngoại trừ tú tài và thạc sỹ ngữ văn).

С1 / CẤP ĐỘ THÀNH THẠO (Effective operational proficiency)

Bài thử nghiệm mỹ mạn theo mức độ này chứng tỏ về mứcđộ cao giao tiếp thông thường cho phép bạn thỏa mãn nhu cầu giao tiếp trong tất cả lĩnh vực giao tiếp , và tiến hành hoạt động chuyên ngành chuyên môn văn học bằng tiếng Nga.

Yêu cầu chính: Mức độ loại ba PKI:

 1. Hiểu và diễn giả tương ứng bài đọc liên quan đến lĩnh vực giao tiếp công việc, VH-XH , cũng như khả năng đọc văn học nghệ thuật Nga. Ngoài ra còn ước đoán các bài đọc VH-XH cần giữ mức cao thông tin nổi bật. Các văn bản pháp luật và thông báo chính thức ý nói dưới văn bản công việc đúng nghi thức.

 2. Biết viết văn tắt các vấn đề, tóm tắt thuyết trình, Dạng văn bản / không văn bản, thông báo trên cơ sở nghe được, đọc được,trình bày khả năng phân tích và đánh giá thông tin , biết viết văn bản có tính vấn đề.( điều , , văn bản v.v….)

 3. Hiểu bài - giảng đường, hiểu chi tiết trình bày khả năng đánh giá nghe ( đài , TV , đoạn phim ghi chép lời nói v.v…) và đánh giá tương quan người nghe với đối tượng lời nói;

 4. Biết lập bài đối thoại , sử dụng các phương tiện ngôn ngữ khác nhau để hiện thực hóa các mục đích khác nhau và chiến thuật giao tiếp lời nói , đề xướng các bài đối thoại- chuyện sắp xếp các tình huống trong quá trình giao tiếp, xây dựng độc thoại - tranh luận trong các chủ đề tinh thần - đạo đức, trong tình huống chuyện trò tự do , lập luận ý kiến;

 5. Biết trình bày tri thức am hiểu hệ thống ngôn ngữ được thể hiện kỹ năng sử dụng đơn vị ngôn ngữ quan hệ cấu trúc cần thiết khi hiểu và hình thành lời nói riêng cũng như lời nói là một bộ phận của văn bản gốc hoặc đoạn trích.

Khối lượng từ vựng tối thiểu cần đạt 12 000 đơn vị trong đó phần chính từ điển - 7 000 đơn vị.

Chứng chỉ cấp cần thiết để nhận bằng tốt nghiệp tú tài -ngữ văn- tốt nghiệp trường học Nga.

C2 / CẤP ĐỘ MASTERY

Bài thử nghiệm mỹ mạn theo mức này chứng tỏ về việc nắm vững tiếng Nga gần mức của người truyền bá ngôn ngữ.

Yêu cầu chính thức: mức bốn PKI:

 1. Hiểu và diễn giải tương ứng văn bản gốc bất kỳ đề tài: triết học trìu tượng, văn bản gốc , chuyên ngành , nghệ thuật có ẩn ý và quan niệm;

 2. Biết viết các văn bản riêng, phản ánh khái niệm riêng về đối tượng lời nói và các văn bản tác động tính cách;

 3. Hiểu tối đa nội dung radio-bản tin TV, trích đoạn phim , kịch , vở, ghi chép lời phát biểu v.v…lĩnh hội được lời nói cảm xúc đặc biệt VH-XH của người nói, diễn giải bài phát biểu nổi tiếng và ý nghĩa tiềm tàng.

 4. Biết đạt mục đích bất kỳ giao tiếp trong tình huống giao tiếp đối thoại , độc thoại không chuẩn bị trước , trong đó có kỹ năng báo cáo, biểu diễn hiện thực sách lược lời nói tính cách, để tổ chức giao tiếp hướng tới người nghe;

 5. Thể hiện am hiểu hệ thống ngôn ngữ ,hiểu biết kỹ xảo dùng đơn vị ngôn ngữ và quan hệ cấu trúc cần thiết khi hiểu và hình thành lời nói riêng. và là phần văn bản gốc hoặc trích đoạn có tính đến sử dụng kiểu phân chia.

Khối lượng từ vựng tối thiểu cần đạt 20 000 đơn vị, trong đó phần chủ động từ điển - 8 000 đơn vị.

Có chứng chỉ cấp cần thiết để nhận bằng tốt nghiệp thạc sỹ-ngữ văn- tốt nghiệp trường học Nga, cấp cho các dạng hoạt động dạy và nghiên cứu trong phạm vi tiếng Nga.

Tiếp xúc thông tin trung tâm học thử nghiệm quốc gia PKI trên lãnh thổ 93 nước có thể tìm trong nguồn dữ trử chúng tôi tại đây ở dạng liệt kê cũng như dạng bản đồ thích hợp.

Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Trình độ nắm tiếng Nga</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.