Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Konstantin Koshatrov thăm TTKHVH Nga

01.04.2015 13:42

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại - Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Koshatrov, trưởng đoàn đại biểu các nghị sĩ Nga tham dự Đại hội đồng Liên minh các nghị sĩ thế giới lần thứ 132 đang diễn ra tại Hà Nội, đã đến thăm TTKHVH Nga và phát biểu trong cuộc họp báo giới thiệu dịch vụ giáo dục Nga theo Dự án "Các trường đại học Nga".Tham dự hoạt động này còn có các đồng nghiệp của ông tại Hội đồng Liên bang là Ủy viên Hội đồng khoa học, văn hóa và chính sách thông tin Arnold Tulokhonov và Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội Valentina Petrenko.

Trong bài phát biểu của mình ông Konstantin Koshatrov - người từng lãnh đạo Cơ quan hợp tác Liên bang Nga những năm gần đây, đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nhằm phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam. Chủ nhiệm của Ủy ban thượng viện đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của TTKHVH Nga ở nước ngoài và đặc biệt là ở Việt Nam - một quốc gia mà Liên Xô và Liên bang Nga trong vòng 65 năm qua gắn bó chặt chẽ bởi mối quan hệ hữu nghị chân thành và hỗ trợ lẫn nhau trong mọi lĩnh vực.

Mặc dù lịch làm việc của chuyến công tác vô cùng căng thẳng, ông Konstantin Koshachov vẫn giành thời gian đến thăm và gặp gỡ với lãnh đạo TKHVH Nga tại Hà Nội. Giám đốc TTKHVH Nga tại Hà Nội - bà Elena Zubtsova đã thông báo cho ông về kế hoạch tăng cường hoạt động của Trung tâm và những hoạt động lớn trong năm 2015.

Kết thúc buổi gặp gỡ, ông Konstantin Koshachov cảm ơn tập thể cán bộ nhân viên TTKHVH Nga tại Hà Nội đã thực hiện tốt công tác và hy vọng rằng, Cơ quan Đại diện của Cơ quan hợp tác Liên bang Nga tại Việt Nam tiếp tục giữ vị thế tích cực trong việc phát triển giáo dục, khoa học và văn hóa Nga và là một trung tâm thu hút tất cả những người Việt Nam yêu nước Nga và đơn giản chỉ là được biết nhiều hơn về nước Nga.

http://www.rcnk-vietnam.org

Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.