Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Những ngày lễ hữu nghị đón Tết

27.02.2015 21:49

Từ ngày 1 đên ngày 13 tháng 2 năm 2015 tại Hà Nội đã diễn ra các hoạt động quốc tế lớn nhân dịp Tết - ngày lễ dân tộc chính của Việt Nam. Các hoạt động này đã được tiến hành tại các trung tâm văn hóa của thành phố và các sân khấu ngoài trời của thủ đô với các hình thức cuộc họp trọng thể, các buổi gặp gỡ, dạ hội hữu nghị và các chương trình biểu diễn. Ban tổ chức của các hoạt động này là Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt - Nga, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với sự tham gia của các đoàn ngoại giao, các cơ quan đại diện và trung tâm văn hóa. Trong các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo các bộ, ngành và tổ chức xã hội đã tổng kết sự phối hợp của các cơ quan nhà nước và các tổ chức hữu nghị của Việt Nam với các Hiệp hội quốc tế, đồng thời nói về triển vọng phát triển đất nước trong năm 2015 và việc tiếp tục tăng cường các hoạt động quan hệ quốc tế của Việt Nam. Trong khuôn khổ những hoạt động này đã trình bày các cuộc triển lãm văn học và nghệ thuật dân gian, tiến hành các chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ và các nhóm sáng tạo đại diện cho nền văn hóa của các dân tộc Việt Nam.

Cơ quan Đại diện, Đại sứ quán LB Nga và các cơ quan đối tác của TTKH&VH Nga cùng tham gia trong các hoạt động này đã bày tỏ lòng tôn kính các truyền thống dân tộc của Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Các hoạt động quan trọng và lớn nhất đã diễn ra vào ngày 6 tháng 2 năm 2015 tại Hội trường của Khách sạn Melia (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức) và vào ngày 13 tháng 2 năm 2015 tại Nhà hát lớn (Buổi biểu diễn Gala có sự tham gia của nhóm vũ điệu Nga thuộc TTKH&VH Nga).

http://www.rcnk-vietnam.org

Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.