Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Người dân Nga bắt buộc phải thông báo về quốc tịch nước ngoài

05.05.2014 16:48
Ở Nga đã chuẩn bị mấy dự thảo của đạo luật này, trong đó có dự thảo của Cơ quan Di trú Liên bang ( FMS). Người vi phạm đạo luật này sẽ phải nộp tiền phạt khá lớn và thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo pháp luật hiện hành tại Liên bang Nga, công dân Nga có quyền nhận quốc tịch nước ngoài. Và không chỉ của một nước mà thậm chí của hai, ba nước và nhiều hơn. Các cơ quan chính quyền của Nga chỉ đơn giản không lưu ý đến việc người dân Nga có những hộ chiếu nước ngoài. Và chỉ khi người này muốn giữ những chức vụ nhất định trong cơ quan nhà nước thì việc mang quốc tịch nước ngoài có thể là nguyên nhân để ứng viên này bị từ chối. Tuy nhiên, đến gần đây, các công chức đã coi vấn đề này không tầm cực kỳ quan trọng. Phó Chủ tịch Ủy ban Hiến pháp và xây dựng nhà nước thuộc Duma Quốc gia

Nga Dmitry Vyatkin nói:"Chính phủ nên biết xác thực nhất, bao nhiêu người dân có quốc tịch nước ngoài hoặc giấy phép cư trú hoặc giấy tờ khác cấp quyền cư trú vĩnh viễn. Tất nhiên, điều này là cần thiết. Bởi vì trong pháp luật Nga có những hạn chế đối với những người mang quốc tịch nước ngoài khi họ muốn giữ những chức vụ trong cơ quan nhà nước hoặc chức vụ dân cử. Tuy nhiên, hiện nay, trong thủ tục thông báo về hai quốc tịch có một lỗ hổng nhất định: có thể thông báo, nhưng không có cơ chế kiểm tra điều đó. Cần phải thành lập cơ chế thu thập thông tin trong lĩnh vực này, và có lẽ sẽ phải sửa đổi một số điều khoản trong pháp luật".

Tháng Ba năm nay, Viện Duma Quốc gia đã nhận được ba dự thảo của các nhóm đại biểu khác nhau liên quan đến vấn đề người dân Nga mang quốc tịch nước ngoài. FMS đang chuẩn bị dự thảo riêng. Các văn kiện này có nội dung như sau: mỗi công dân Nga sẽ phải thông báo cho FMS khi xin nhập quốc tịch nước ngoài hoặc xin cư trú ở nước ngoài. Trong trường hợp công dân Nga nhận được quốc tịch nước ngoài cũng cần phải thông báo cho FMS. Ngoài ra, như dự định, pháp luật Nga sẽ cấm cho các công chức có quốc tịch thứ hai.

Các dự thảo này giống nhau, và chỉ có những chi tiết khác nhau. Ví dụ, một số nhà lập pháp đề xuất lệnh cấm mang quốc tịch nước ngoài không chỉ cho các công chức mà còn cho các thành viên trong gia đình, cụ thể là: vợ hoặc chồng và con chưa thành niên. Ngoài ra, các dự thảo đề xuất mức độ trừng phạt khác nhau cho tội giấu thông tin về quốc tịch thứ hai - từ lao động công ích đến tiền phạt 300 nghìn rúp ( 8.500 USD) và thậm chí bỏ tù đến ba năm.

Các chuyên gia nói rằng, chắc là, các dự thảo này sẽ được xem xét, và trên cơ sở đó sẽ thảo ra văn kiện thống nhất. Biện pháp này đã chín muồn. Nhưng, điều quan trọng là không nên làm quá mức với truy cứu trách nhiệm. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Boris Shmelev nói: "Điều quan trọng nhất là không đi theo con đường trừng phạt nghiêm trọng, vì những biện pháp như vậy thường không đạt được mục tiêu. Cần phải đối phó với hành vi không yêu nước của những đại diện tầng lớp thượng lưu Nga bằng phương tiện chính trị, bằng những lời phê bình trong các phương tiện truyền thông. Cần phải tạo điều kiện để người dân tự nguyện lựa chọn một quốc tịch, để trong các cơ quan chính quyền và tập đoàn nhà nước có những người yêu nước định hướng vào Nga, xuất phát từ lợi ích quốc gia và làm tất cả mọi thứ cho sự thịnh vượng của Tổ quốc".

Trong khi đó, cần phải phân biệt khái niệm "quốc tịch thứ hai" và "hai quốc tịch". "Hai quốc tịch" có nghĩa là người dân có hộ chiếu của hai nước, và hai quốc gia này đã ký điều ước quốc tế có liên quan. Ví dụ, hiện nay, Nga có các thỏa thuận như vậy với Turkmenistan và Tajikistan. Người có "hai quốc tịch" như vậy có thể lựa chọn sẽ phục vụ trong quân đội của nước nào. Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân "hai quốc tịch" cũng tự động nhận được giấy tờ cả hai quốc gia.


http://vietnamese.ruvr.ru
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.