Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Tập hồ sơ xếp cao mét rưỡi

06.11.2012 14:37

Ngày 7 tháng 11, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tiến hành chuyến thăm chính thức ở Việt Nam. Ông Medvedev sẽ đàm phán với người đồng cấp Việt Nam, gặp gỡ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, lãnh đạo Quốc hội và Chủ tịch nước. Tại các cuộc hội đàm và thương lượng sẽ đề cập đến hàng loạt nội dung kinh tế-thương mại và đầu tư cũng như hợp tác trong những lĩnh vực khác nhau.

http://vietnamese.ruvr.ru

Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.