Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Đoàn đại biểu Việt Nam đến thăm Đại học Kiến trúc và xây dựng quốc gia Voronezh

02.11.2012 18:20
Hiệu trưởng VGASU Surovtsev Igor đã đón tiếp đoàn. Đại học Kiến trúc và xây dựng quốc gia Voronezh tích cực hợp tác cùng Việt Nam và cơ sở hiện có 9 hợp đồng hoạt động với các trường Đại học của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác.

Ông Surovtsev cho biết: "Chúng tôi thực sự quí trọng Việt Nam như một một quốc gia đối tác và có mối quan hệ gần gũi. Hầu như năm nào tôi cũng đến thăm Việt Nam, thậm chí đã được nhận huân chương vì những đóng góp vào sự phát triển giáo dục của đất nước. Chúng tôi hy vọng tiếp tục phát triển sự hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa hai bên."

Như IA Voronezh-Truyền thông được biết từ thông báo của VGASU, trong khuôn khổ chuyến thăm với mục đích chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao trình độ của các đồng nghiệp Việt Nam, khách thăm (gồm những chủ nhiệm khoa, trưởng tổ bộ môn, lãnh đạo khoa học và phương pháp luận của các trường đại học) sẽ không chỉ trau dồi tích cực vốn tiếng Nga, tham dự các bài giảng của giáo viên VGASU, mà còn có cơ hội làm quen với đời sống văn hóa thành phố Voronezh.


http://vietnamese.ruvr.ru
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.