Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Chủ tịch nước Việt Nam tham gia Diễn đàn kinh doanh Nga-Việt tại Matxcova

01.08.2012 17:49
Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang trong chuyến thăm Nga từ ngày 26 tháng 7 đã tham gia Diễn đàn kinh doanh Nga-Việt tại thủ đô Matxcova vào ngày 30 tháng 7, ngày cuối cùng của chuyến thăm. Theo ý kiến của các thành viên tham gia, Hội nghị đã xác định phương hướng để tăng cường hơn nữa hợp tác sẵn có giữa Nga và Việt Nam, cũng như mở ra những hướng hoàn toàn mới cho sự phát triển quan hệ hợp tác song phương.

Nhà lãnh đạo Việt Nam đã thông báo cho đại diện của giới kinh doanh hai nước về kết quả của các cuộc hội đàm giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev. Theo ông, tại các cuộc hội đàm Nga-Việt, những hướng phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga trong thập niên sắp tới đã được nêu ra. "Chính phủ Việt Nam có ý định khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác kinh doanh giữa Nga và Việt Nam về mọi hướng, trong các khu vực truyền thống như sản xuất dầu khí, thương mại, khai thác mỏ, giáo dục, đào tạo cán bộ và du lịch",- Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu.

Tiếng nói nước Nga
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.