Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Nga kỷ niệm Ngày Quốc kỳ

22.08.2012 10:48

Ở Nga hôm nay kỷ niệm Ngày hội Quốc kỳ. Lá cờ quốc gia Nga ba màu (gồm ba sọc ngang đều nhau - trên cùng màu trắng, giữa màu xanh và sọc dưới cùng màu đỏ) đã có lịch sử hơn 300 năm. Lá cờ quốc gia xuất hiện tại xứ Nga vào khoảng chuyển giao thế kỷ XVII-XVIII, trong thời đại hình thành của Nga như một đế chế quốc gia. Ba màu sắc trên lá cờ quốc gia từ đó đã nhận được sự giải thích chính thức. Màu đỏ tượng trưng sự vững vàng tự chủ, màu xanh là màu của Đức Mẹ Maria bảo trợ nước Nga, màu trắng - màu của tự do và độc lập. Những màu sắc này cũng có nghĩa là cộng đồng đoàn kết của Bạch Nga, Tiểu Nga và Đại Nga. Hiện nay, thường có cách giải thích không chính thức như sau về ý nghĩa của ba màu quốc kỳ Nga: màu trắng có nghĩa là hòa bình, màu xanh - màu của niềm tin và lòng trung thành, màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh và máu thắm đã đổ ra vì đất nước.

Tiếng nói nước Nga

Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.