Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Thủ tướng Dmitry Medvedev: Nga và Việt Nam là những người bạn thân và đối tác chiến lược

27.07.2012 13:46

Photo:RIA Novosti

Nga và Việt Nam là những người bạn thân và đối tác chiến lược. Điều này đã được Thủ tướng Dmitry Medvedev tuyên bố trong một cuộc họp tại Matxcova với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang. Theo ông Medvedev, hợp tác song phương bao gồm các lĩnh vực kinh tế, giáo dục và văn hóa đang phát triển một cách hài hòa.

Đối thoại thường xuyên được duy trì giữa Nga và Việt Nam. Chủ tịch Trương Tấn Sang cảm ơn nước Nga vì những đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. "Chúng ta có thể tự hào rằng thương mại song phương trong năm 2011 đã vượt quá 3 tỷ đôla, tổng khối lượng các khoản đầu tư của Nga vào kinh tế Việt Nam, không bao gồm lĩnh vực dầu khí, đã đạt mức 1 tỷ đôla",- ông phát biểu.

Tiếng nói nước Nga
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.