Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Igo Remorenko đọc bản báo cáo về hợp tác Việt -Nga trong lĩnh vực giáo dục.

20.02.2012 11:14

 21.11.2011 tại Hà Nội ( Việt Nam ) trong khuôn khổ gặp gỡ đồng chủ tịch giữa ủy ban chính phủ Nga-Việt về hợp tác thương mại kinh tế và khoa học kỹ thuật- Phó thủ tướng  thứ nhất chính phủ LB Nga  Igo Suvanlov và phó thủ tướng việt Nam Hoàng Trung Hải , thư ký -Thứ trưởng bộ giáo dục và khoa học LB Nga Igo Remorenko đọc bản báo cáo về hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục .

Trong đó quan tâm cơ bản giành cho các vấn đề  phát triển chương trình học của các chuyên ngành việt nam Trong các trường ĐH Nga, trong đó rất cần cho năng lượng nguyên  tử, trao đổi học viên , cũng như liên doanh về việc thành lập trường ĐH công nghệ Việt -Nga tại Hà Nội ( TĐHCN Việt _Nga )

"Căn cứ vào kinh nghiệm các năm trước, hàng năm chúng tôi tăng  suất  học bổng cho sinh viên Việt Nam

Trong năm học này chúng tôi dự định tăng tuyển dụng công dân Việt Nam vào học trong các trường của Nga từ 320 đến 575 - I .Remerenko tuyên bố , và đánh dấu rằng sinh viên Việt Nam có truyền thống nhiệt tình , yêu lao động  có hướng tiến thủ .( có mục đích rõ rệt).

Trong mối liên hệ này  , mối quan tâm đặc biệt tính tích cực tác động lẫn nhau của các trường Việt Nam với Trường ĐH LB vùng Viễn đông (TP: Viễn đông). "Tại thành phố Vladivoxtok khí hậu tuyệt vời, có chuyến bay rẻ, tiện nghi  sinh hoạt thận lợi , có thể dạy tiếng Anh ".- I. Remorenko nhấn mạnh, Chú ý đến tiềm năng phát triển tính cơ động học tập của sinh viên , cán bộ giảng dạy và các nhà khoa học của hai nước theo con đường liên kết đối tác giữa các trường .

Đoàn đại biểu của Bộ giáo dục - khoa học Nga đến thăm trường ĐH kỹ thuật Lê Quý Đôn , gặp gỡ lãnh đạo trường và các thầy cô giáo Nga giúp đỡ tổ chức phương pháp học tập trong  khuôn khổ  thực hiện thiết kế xây dựng trường ĐHCN Việt -Nga trên cơ sở trường ĐH này.

Nguồn: http://mon.gov.ru

Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.