Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Hệ thống đào tạo giáo dục Nga

25.08.2011 16:46

Những đặc điểm của nền giáo dục nước Nga so với các quốc gia khác:

1) Kế hoạch giáo dục theo chế độ 4 năm cho các khoa như: khoa học nhân văn, xã hội kinh tế...cùng một số khoá trình chuyên môn kết hợp thực tiễn với bồi dưỡng huấn luyện. Số khoá trình này có thể giúp học sinh đạt được những kinh nghiệm nghề nghiệp. Qua 4 năm học tập thông qua kỳ thi, những học sinh đạt yêu cầu có thể dành được học vị cử nhân chuyên ngành mà mình học.

2) Kế hoạch giáo dục theo chế độ 5 năm bao gồm chủ yếu là các ngành khoa học tự nhiên. Trãi qua 5 năm học tập, học sinh phải trãi qua kỳ thi sát hạch và đánh giá, giao nộp luận văn tốt nghiệp hoặc thiết kế tốt nghiệp của mình, người được thông qua có thể nhận biết được tư cách làm việc, giấy chứng nhận chuyên ngành mà mình đã học như các kỹ sư chuyên ngành.

3) Kế hoạch giáo dục theo chế độ 6 năm: bao gồm 4 năm học tập chuyên ngành khoa cơ bản và 2 năm học tập nghiên cứu chuyên môn cùng với thực tập. Yêu cầu học sinh sau khi kết thúc giáo dục khoa cơ bản 4 năm phải tiếp nhận được sự giáo dục nghiên cứu chuyên sâu và tiến hành hoạt động thực tiễn khoa học. Cuối cùng tiến hành khảo sát và thi cử để kiểm tra thành tích học tập đối với học sinh, chủ yếu nhằm vào luận văn tốt nghiệp. Người được thông qua có thể nhận được học vị thạc sĩ chuyên ngành mà mình đã học.

Hệ thống giáo dục Nga

Nền giáo dục của nước Nga đã có lịch sử hàng ngàn năm, có truyền thống tốt đẹp và có tín nhiệm quốc tế rất cao. Trong các trường đại học Nga có hơn 300 vạn giáo viên và nhân viên nghiên cứu, trong đó gần 45% giáo sư và phó giáo sư. Nước Nga hiện có gần 2000 trường đại học, học viện và các cơ cấu giáo dục khác. Hệ thống giáo dục còn bao gồm gần 800 cơ quan nghiên cứu, phòng thiết kế thí nghiệm và những xí nghiệp do nhà trường xây dựng. Vì nước Nga có nền giáo dục phát triển cao nên hầu như tất cả các công dân Nga đều có cơ hội tiếp thu nền giáo dục này.

Hiện nay có hơn 7 triệu sinh viên trong và ngoài nước học theo các chế độ, và hàng năm khoảng 1.5 triệu sinh viên mới bước vào các trường ở Nga. Tổng diện tích các trường đại học Nga tới 45 triệu m2.

Dựa vào chuyên ngành, các trường của Nga có thể phân thành 8 loại như sau:

 • Đại học tổng hợp: đại học tổng hợp chiếm vị trí đặc biệt trong hệ thống giáo dục Nga. Nga nhấn mạnh loại trường đại học này phải là trung tâm nghiên cứu khoa học, giáo dục và giáo học pháp trong hệ thống giáo dục của nước Nga, là căn cứ địa bồi dưỡng nhân tài và nguồn giáo viên chuyên môn, là trung tâm tuyên truyền khoa học phổ cập và phát huy tác dụng về phương diện nâng cao trình độ toàn diện của nền giáo dục. Các trường đại học tổng hợp có cơ sở vật chất tương đối tốt, có lực lượng giáo viên tương đối mạnh và kinh phí cũng tương đối sung túc.
 • Học viện kỹ thuật: học viện kỹ thuật là một loại trường có số lượng nhiều nhất nước Nga. Nó bao gồm những học viện công nghiệp mang tính chất đa khoa và những học viện chuyên nghiệp mang tính chất đơn khoa.
 • Học viện nông nghiệp: các học viện kỹ thuật nông nghiệp bồi dưỡng ra những kỹ sư nông nghiệp cao cấp và những chuyên gia nông nghiệp cao cấp. Các ngành chuyên môn có: nông học, thú y, cơ giới nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp... Các học viện nông nghiệp đã mở ra trên 30 chuyên ngành.
 • Đại học và học viện sư phạm: nhiệm vụ chủ yếu của các trường đại học và học viện sư phạm là bồi dưỡng nguồn giáo viên cho các trường trung học. Trước mắt có trên 20 chuyên ngành, khoa chủ yếu của các Học viện sư phạm mang tính đa khoa có: khoa lịch sử triết học, khoa vật lý toán học, khoa địa lý tự nhiên và khoa ngoại ngữ...Với quy mô đồ sộ của các trường sư phạm, ngoài những khoa kể trên, còn có các khoa công nghệ mỹ thuật, khoa giáo dục âm nhạc và khoa sư phạm thể dục.
 • Trường (học viện, viện) y học: bao gồm các học viện, viện y học đa khoa và các viện y học chuyên môn như Viện y học nhi khoa, dược học... Chế độ của các trường (học viện) y học là chế độ học 7 năm.
 • Trường chuyên nghiệp kinh tế: các trường này mang tính chất đa khoa lập ra nhiều chuyên ngành kinh tế như học viện quản lý, học viện kinh tế quốc dân... học viện kinh tế chuyên môn chỉ lập ra mấy chuyên ngành hữu quan như kinh tế tài chính, kinh tế công trình, kinh tế thương nghiệp...
 • Trường văn hóa và nghệ thuật
 • Trường (viện) thể dục: thông thường trong các trường thể dục chỉ lập ra hai khoa chủ yếu: khoa sư phạm thể dục và khoa vận động thể thao.

Hệ thống đào tạo chuyên nghiệp của Nga đa dạng hơn so với các nước khác, bởi vì từ năm 1992 theo 'Luật giáo dục và đào tạo' hệ thống đào tạo đại học kết hợp hệ đào tạo cũ của Liên Xô ngày xưa (Chuyên gia→Phó tiến sỹ→Tiến sỹ) và hệ đào tạo của phương Tây (Cử nhân→Thạc sỹ→Tiến sỹ) phổ biến ở các nước Châu Âu, Mỹ v.v.

Hệ thống đào tạo chuyên nghiệp của Nga chia thành các chương trình sau:

 • Đào tạo dự bị: 1 năm
 • Cử nhân (bachelor's degree): 4 năm
 • Thạc sỹ (master's degree): 2 năm
 • Kỹ sư, chuyên gia (engineer, specialist ...): 5 năm
 • Nghiên cứu sinh (Phó tiến sỹ, Ph.Doctor): 3 năm
 • Tiến sỹ (Doctor): từ 3 năm

Tất cả du học sinh du học Nga lần đầu đều bắt buộc phải học năm dự bị tiếng Nga. Học dự bị xong, bạn mới được nhập vào khoa chính năm thứ nhất. Như vậy, ví dụ bạn muốn nhận bằng Thạc sỹ ở Nga và bạn mới tốt nghiệp PTTH thì, bạn sẽ phải học 7 năm (dự bị: 1 năm, Cử nhân: 4 năm và Thạc sỹ: 2 năm). Còn nếu bạn đã tốt nghiệp Cử nhân ở Việt Nam, thì bạn sẽ phải học 3 năm (dự bị: 1 năm và Thạc sỹ: 2 năm).

Việc học theo hệ Cử nhân/Thạc sỹ hoặc hệ Kỹ sư/Chuyên gia phụ thuộc hoàn tòan vào chuyên ngành và trường Đại học bạn chọn, ví dụ có ngành chỉ đào tạo theo hệ Cử nhân/Thạc sỹ hoặc ngược lại, chỉ đào tạo theo hệ Kỹ sư/Chuyên gia. Cũng có những ngành đào tạo song song theo cả hai hệ.

Ở Nga, bạn có thể được đào tạo theo tất cả các chuyên ngành và chuyên môn trừ các chuyên ngành bí mật. Danh sách của các ngành đào tạo đại học và sau đại học tại các trường Nga bao gồm hàng trăm chuyên ngành và chuyên môn. Bạn chỉ cần quyết định bạn muốn học theo lĩnh vực nào. Tại các trường ĐH Nga, hai năm học đầu tiên tất cả sinh viên cùng một khoa đều học các môn đại cương cùng nhau, rồi mới chia theo từng chuyên ngành và chuyên môn. Vì vậy, cho nên bạn không cần chọn vội, bạn vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ và quyết định chắc chắn. Ví dụ, bạn muốn trở thành một chuyên gia trong ngành kinh tế. Nhưng bạn chưa rõ phải chọn chuyên ngành nào. Hiện nay, những người có bằng 'kế toán kiểm toán' dễ tìm việc làm. Nhưng 5-6 năm sau, khi bạn tốt nghiệp trường, thì rất có thể chuyên ngành này sẽ không còn danh giá như bây giờ. Thế thì bạn chỉ cần xin nhập học vào khoa kinh tế, nói chung.

Nếu bạn đang tìm nơi học sau đại học, thì Nga có môi trường nghiên cứu rất tốt cho các nghiên cứu sinh nước ngoài

Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.