Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Sống ở nước Nga: Chúng ta chơi theo nguyên tắc

Nguyên tắc sống của công dân nước ngoài tại Liên Bang Nga

1. Những người công dân nước ngoài và những cá nhân không có quốc tịch đến nước Nga học tập, khi đến nơi, đến điểm mà đã nêu ở trong visa hoặc là nơi học tập (đối với người sử dụng quyền đi lại không cần visa), trong vòng 24 giờ nhất định phải đưa hồ sơ hành chính của cơ sở giáo dục nhà nước ra làm thủ tục nhận quyền sinh sống ở nước Nga.

2. Những người nước ngoài, sống tạm trú ở Liên Bang Nga nhất định phải có giấy bảo hiểm y tế. Giấy bảo hiểm cần phải đảm bảo việc trao và cấp dịch vụ khi xuất hiện trường hợp không may, bị bệnh bất ngờ cả việc trở về nước. Trong trường hợp đó, nếu như người nước ngoài thực hiện bảo hiểm trong phạm vi Liên Bang Nga họ nhất định chứng minh rằng công ty bảo hiểm chứng nhận giấy bảo hiểm, hợp tác với các công ty bảo hiểm của Nga hoặc có phương thức khác tiến hành hỗ trợ công dân theo hướng cao nhất đến nơi học.

3. Trong thời kỳ học ở trường đại học tổng hợp, các giấy tờ của công dân nước ngoài đã hết hiệu lực (hộ chiếu hoặc là những giấy tờ khác thay thế hộ chiếu) nhất định kịp thời không ít hơn 5 ngày đến thời điểm hết hạn, gia hạn hoặc thay đổi hộ chiếu và xuất trình cho cơ quan hành chính của trường đại học tổng hợp để đưa vào danh sách những thay đổi trong hồ sơ thống kê.

4. Để gia hạn thời hạn đăng ký hồ sơ nhà nước, những người công dân nước ngoài sẽ đệ trình hồ sơ đó đến cơ quan hành chính của trường đại học tổng hợp trong vòng 10 ngày trước khi hết hạn hồ sơ.

5. Trong trường hợp mất hộ chiếu hoặc là những giấy tờ khác thay thế hộ chiếu, học sinh nước ngoài cần phải nhanh chóng thông báo việc này cho phòng hành chính của trường đại học tổng hợp và đại sứ quán của nước mình tại Nga. Khi nhận được hộ chiếu mới, người dân nước ngoài phải trình hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký trong vòng 1 ngày.

6. Khi cần thiết xuất cảnh ra nước ngoài (về nước trong thời gian nghỉ hè, theo điều kiện gia đình, hoặc là khi kết thúc khoá học), công dân nước ngoài cần phải hỏi ý kiến của phòng hành chính của trường đại học để làm thủ tục visa. Thời hạn làm thủ tục visa là 15 ngày. Trở lại nước Nga, công dân nước ngoài cần phải nộp visa đã sử dụng cho văn phòng hành chính trong vòng 1 ngày.

7. Khi sang các thành phố và các khu vực của nước Nga, nơi mở cửa để người nước ngoài đến thăm quan, các bạn cần phải làm thủ tục cấp giấy phép đi. Giấy phép đó được làm dưới dạng thông báo, trong đó chỉ rõ điểm đến, hành trình tiếp theo, thời hạn và nơi sống tại điểm đến.

 8. Việc xuất cảnh cho sinh viên nước ngoài về nước, đến thành phố và khu vực của Nga được cấp phép chỉ khi có hồ sơ khẳng định chính thức.

9. Việc đi lại trong thời gian học tập vì những lý do chính đáng sẽ được thực hiện chỉ khi có hồ sơ khẳng định chính thức.

10. Sau khi kết thúc khoá học hoặc bị đuổi học, sinh viên nước ngoài cần phải ra khỏi Liên Bang Nga trong thời hạn quy định của phòng hành chính (2 tuần).

11. Vi phạm về kê khai trong quy tắc đăng ký, sinh sống và đi lại sẽ kéo theo trách nhiệm hành chính ở dạng cảnh báo, phạt tiền khoảng 0,5 tiền lương tối thiểu, trục xuất ra khỏi nước Nga hoặc là chịu trách nhiệm trọng tội phù hợp với luật Liên Bang Nga.

12. Những công dân nước ngoài có quy chế học của trường đại học tổng hợp cấm hoạt động kinh doanh hoặc làm thuê.

 

 

Đào tạo chuyên viên an ninh


Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Sống ở nước Nga: Chúng ta chơi theo nguyên tắc</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.