Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Thống kê hải quan của người nước ngoài ở Liên Bang Nga

Nếu như người nước ngoài quyết định đến Liên Bang Nga, người đó cần phải biết một số nguyên tắc cơ bản khi đến của người nước ngoài tại Nga.

Chúng tối đề nghị mang đến thông tin này với trách nhiệm cao. Điều đó phụ thuộc vào kết quả chuyến đi của người nước ngoài.

Từ tháng 1 năm 2007 việc đánh dấu đăng ký cho công dân nước ngoài và người không có quốc tịch theo điểm cư trú và tiến hành thống kê hải quan người nước ngoài theo điểm cư trú ở Liên Bang Nga bởi Luật Liên bang "Về thống kê hải quan người nước ngoài và người không có quốc tịch ở Liên Bang Nga" và Nghị định của Chính Phủ Liên Bang Nga "Về việc đề ra những nguyên tắc tiến hành thống kê người nước ngoài và người không có quốc tịch ở Liên Bang Nga".

Thủ tục tạm dừng để thống kê hải quan đưa ra thông tin (thông tin) của tổ chức khu vực của Cục hải quan Liên bang về sự có mặt của người nước ngoài tại điểm cư trú và cần tiến hành trong vòng 3 ngày làm việc sau khi người nước ngoài lưu lại ở Liên Bang Nga. Khi đó cần phải biết tất cả các thủ tục dừng lại để thống kê Phía tiếp nhận tiến hành cho chính người nước ngoài không yêu cầu nhờ đến tổ chức nào đó và tốn kém thời gian.

Người nước ngoài lưu lại tại điểm cư trú xuất trình cho bên tiếp nhận hộ chiếu của mình và thẻ hải quan, phía tiếp nhận điền đầy đủ khi nhập cảnh vào Liên Bang Nga. Trong trường hợp đó tịch thu hộ chiếu và thẻ hải quan không được phép.

Công dân Nga, cũng như người nước ngoài hoặc là cá nhân không có quốc tịch thường trú ở Liên Bang Nga (có dạng cư trú) có thể là bên tiếp nhận cũng như những pháp nhân, những chi nhánh hoặc là đại diện của họ, thực tế những công dân nước ngoài sống hoặc làm việc.

Khi đưa người nước ngoài đến khách sạn, cơ quan hành chính của khách sạn là phía tiếp nhận, trong vòng 1 ngày phía tiếp nhận thông báo cho tổ chức khu vực thuộc Cục hải quan Liên Bang về sự có mặt của công dân nước ngoài cũng như thực hiện tất cả các hoạt động cần thiết liên quan đến thống kê người nước ngoài và chịu trách nhiệm tuân thủ những nguyên tắc cư trú đã quy định.

Cơ quan hành chính thực hiện tất cả các hoạt động cần thiết để thống kê.

Trên cơ sở những giấy tờ mà người nước ngoài đã xuất trình, phía tiếp nhận điền đầy đủ vào phiếu thông tin chuyên môn về sự có mặt của người nước ngoài tại điểm cư trú (dưới đây gọi là thông báo). Trong vòng 1 ngày phía tiếp nhận xuất trình phiếu đã nêu, copy hộ chiếu người nước ngoài và thẻ hải quan lên tổ chức khu vực của Cục hải quan Liên Bang hoặc là gửi trực tiếp theo đường bưu điện. Để tiến hành thống kê hải quan, thế nhà nước thu thuế khoảng 2 rúp cho mỗi ngày đêm cư trú, nhưng không quá 200 rúp. (Phù hợp với những thay đổi được tiến hành bởi Luật Liên bang ngày 27.12.2009 Số 374 - Luật Liên Bang trang 45 phần I và ở chương 25.3 phần II của Bộ luật thuế Liên Bang Nga (trang 333.28, điểm 1, tiểu mục 20). Thuế nhà nước được bên tiếp nhận trả.

Trong các tổ chức liên lạc bưu chính có những khoảng trống chuyên môn được hoạt động, nơi mà phiếu thông báo để điền thông tin được xuất trình cho phía tiếp nhận. Những thông tin đó được cấp miễn phí. Dịch vụ tiếp nhận thông tin trong tổ chức liên lạc bưu chính phải trả một khoản tiền thích hợp được quy định bởi Nghị định của Chính phủ Liên Bang Nga ngày 15.1.2007 số 10. Hiện nay mức phải trả này là 180 rúp.

Tổ chức khu vực thuộc Cục hải quan Liên Bang hoặc tổ chức liên lạc bưu chính khi nhận được từ Bên tiếp nhận thông báo đã được ghi đầy đủ và các bản copy đã nêu trên sẽ đánh dấu vào thông báo về việc tiếp nhận và hoàn lại phần bìa của thông báo cho Bên tiếp nhận.

Bên tiếp nhận chuyển cho người nước ngoài phần bìa của thông báo. Người nước ngoài có phần bìa thông báo cùng với việc đánh dấu khẳng định việc tạm dừng của người nước ngoài để thống kê hải quan.

Người nước ngoài có quyền tự thông báo cho các tổ chức thống kê hải quan về sự có mặt của mình tại nơi cư trú khi có tài liệu khẳng định những nguyên nhân chính đáng (ốm, không có thể lực…) cản trở phía tiếp nhận, tự gửi thông báo đến tổ chức thống kê hải quan.

Người nước ngoài thường trú ở Liên Bang Nga cũng có quyền tự mình thông báo về sự có mặt của mình tại nơi cư trú cho tổ chức thống kê hải quan phù hợp, trực tiếp hoặc là theo trình tự quy định bởi gửi bưu điện từ sự đồng ý bằng văn bản của bên tiếp nhận.

Khi thiệt hại người nước ngoài chuyển phần bìa Thông báo cho phía tiếp nhận để xuất trình trực tiếp hoặc là gửi theo bưu điện đến tổ chức khu vực thuộc Cục hải quan Liên Bang. Phía tiếp nhận nhất thiết phải thực hiện các hoạt động đó trong vòng 2 ngày làm việc sau khi có sự thiệt hại của người nước ngoài.

Các bạn lưu ý rằng, thời hạn tạm trú của người nước ngoài ở Liên bang Nga được xác định bằng thời hạn hiệu lực của visa được cấp cho các bạn.

Thời hạn tạm trú ở Liên Bang Nga của người nước ngoài khi tới Liên Bang Nga theo trình tự, không yêu cầu nhận visa, không có thể vượt quá 9 ngày ngoại trừ những trường hợp đã được luật Liên Bang Nga xem xét trước.

Người nước ngoài buộc phải rời khỏi Liên Bang Nga khi hết hạn thời hạn cho phép lưu lại. Để gia hạn thời hạn hiệu lực của visa hoặc là thời hạn lưu lại, cần phải nhờ đến các tổ chức của Cục hải quan sớm hơn trước khi hết hiệu lực như đã nêu trên.

Người nước ngoài vi phạm nguyên tắc thống kê hải quan có thể kéo theo trách nhiệm hành chính ở dạng phạt khoảng từ 2000 đến 5000 rúp, còn trong các trường hợp đặc biệt trục xuất ra khỏi biên giới Liên Bang Nga. Khi đó người nước ngoài bị phạt hành chính, có thể cấm nhập cảnh vào Liên Bang Nga trong thời hạn 5 năm.

Có bản copy hộ chiếu, thẻ hải quan và phần bìa Thông báo khi mất hoặc là trong các trường hợp bất kỳ nào đó không đoán trước được sẽ được hỗ trợ có các giấy tờ và tuân thủ nguyên tắc thống kê hải quan.

Nguồn: website Cục hải quan Liên Bang Liên Bang Nga
Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Thống kê hải quan của người nước ngoài ở Liên Bang Nga</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.