Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Thẻ hải quan

Việc cấp những thẻ hải quan cho người nước ngoài đến được tiến hành:
а) Khi đi bằng đường hàng không (đường biển, đường sông) bởi các thành viên của phi hành đoàn (tàu biển, tàu sông);
б) Khi đi bằng đường sắt bởi các thành viên của đội tàu;
в) Khi đi bằng đường ô tô dùng chung (bằng ô tô buýt) - bởi những người tài xế;
г) Khi đi bằng phương tiện cá nhân (tư nhân) hoặc là đi bộ - bởi những người có chức vụ của cơ quan kiểm tra hải quan.

Công dân nước ngoài điền đầy đủ thẻ hải quan được phép qua lãnh thổ Liên Bang Nga trực tiếp tại các phòng đến của sân bay (cảng biển, cảng sông, bến xe) trước bắt đầu kiểm tra hải quan.

Phần nhập cảnh và xuất cảnh của thẻ hải quan (phiếu tích kê "A" và "B") được người giữ giấy tờ trao quyền nhập cảnh và cư trú ở lãnh thổ Liên Bang Nga tự mình điền đầy đủ và phân loại không gạch xoá và sửa chữa bằng mực hoặc bút máy có mực (bột nhão) màu đen, màu xanh hoặc màu tím.

Trong trường hợp nếu như công dân nước ngoài không biết tiếng Nga được phép điền các thông tin của mình bằng chữ của bảng chữ cái la tinh phù hợp với dữ liệu đã nêu trong hộ chiếu hoặc trong giấy tờ khác chứng minh được bản thân.

Thẻ hải quan được mọi công dân nước ngoài điền đầy đủ không phụ thuộc vào tuổi tác.

Đánh dấu về việc nhập cảnh/ xuất cảnh trong các cột "dành cho đánh dấu công vụ" của các thẻ hải quan được người có chức vụ của cơ quan kiểm tra hải quan ghi (còn đối với hành khách quá cảnh - và nhập cư) tại thời điểm qua kiểm tra hải quan do người nước ngoài ghi.

Phần nhập cảnh của thẻ hải quan (những phiếu tích kê "A") được điền đầy đủ với việc đánh dấu về nhập cảnh do người có chức vụ của tổ chức kiểm tra hải quan thu hồi khi nhập cảnh vào Liên Bang Nga.

Phần xuất cảnh của thẻ hải quan (phiếu tích kê "B") có đánh dấu về nhập cảnh được người nước ngoài giữ trong suốt giai đoạn cư trú trên lãnh thổ Liên Bang Nga và được trao cho người có chức vụ của tổ chức hải quan khi xuất cảnh ra khỏi Liên Bang Nga.

Khi vô tình làm hỏng hoặc là mất thẻ hải quan trong thời gian cứ trú ở lãnh thổ Liên Bang Nga, những người nước ngoài cần phải thông báo điều này đến các tổ chức khu vực của Cục quản lý hải quan liên bang trong thời hạn 3 ngày, sau khi kiểm tra những dữ liệu hộ chiếu của người đưa đơn theo thống kê, những tổ chức đó sẽ cấp cho họ bản sao thẻ hải quan và ghi phù hợp vào cột "dành cho đánh dấu công vụ".

Trong trường hợp nếu như người nước ngoài đến trạm để qua kiểm tra hải quan khi xuất cảnh khỏi Liên Bang Nga không có các thẻ hải quan, những người có chức vụ của cơ quan kiểm tra hải quan đề nghị họ điền đầy đủ vào phiếu tích kê "B" của mẫu thẻ hải quan mới. Khi đó tiến hành ghi phù hợp vào cột "Dành cho đánh dấu công vụ".

Mẫu giấy tờ:

Mặt trước

Mặt sau

Nguồn: http://www.fms.gov.ru/documents/migrant/
Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Thẻ hải quan</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.