Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Thông báo về việc tiếp nhận học tập cho công dân nước ngoài và những người sinh sống ở nước ngoài , học bổng nhà


Mục đích giúp đỡ các nước ngoài đào tạo cán bộ nhà nước .
Bộ giáo dục và khoa học LB Nga(Bộ giáo dục khoa học Nga) chia năm học 2012/2013 học bổng nhà nước cho việc tiếp nhận vào học của công dan nước ngoài và công dân trong các cơ quan giáo dục quốc gia liên bang giáo dục chuyên nghiệp về cấp ngân sách liên bang theo chương trình đào tạo tú tài , chuyên gia , thạc sỹ , sau đại học ( nghiên cứu sinh , nội trú , điều trị ,đào tạo tiến sỹ ) và bổ sung giáo dục chuyên ngành ( nghiên cứu sinh , nội trú , điều trị ,đào tạo tiến sỹ , bổ sung giáo dục chuyên ngành ( thực tập sinh , nâng cao trình độ chuyên môn ).
Hướng giới thiệu trong mỗi cán bộ dự tuyển ,bộ tài liệu, theo kết quả xem xét tài liệu do nhóm làm việc liên bộ quyết định tiếp nhận .

Trong bộ tài liêu bắt buộc phải có :

1. Sơ yếu lý lịch ban đầu của người dự tuyển điền vào phương thức để làm nhanh nghiên cứu sơ bộ các vấn đề tiếp nhận với các trường đang tiếp nhận .
2. Sơ yếu lý lịch nghiên cứu sinh có dán ảnh màu .
3. Copi ( photo) hộ chiếu ( các trang rõ ràng để làm giấy mời, thời hạn hiệu lực ít nhất 18 tháng kể từ ngày đầu hiệu lực viza đi học)
4. Copi giấy khai sinh có bản dịch tiếng Nga
5. Copi giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập do cơ quan y tế nhà nước nơi người dự tuyển cư trú cấp .
6. Copi giấy sức khỏe không có bệnh virut và bệnh HIV do cơ quan y tế nhà nước nơi người dự tuyển cư trú cấp .
7. Copi giấy tờ học tập có phụ trương , liệt kê các môn học và điểm theo các kỳ thi ( Điểm tống kết) ( xếp hạng).

Cần chú ý sau đây :
Để nhận vào học theo chương trình đào tạo tú tài hoặc chuyên ngành , trình các tài liệu về học tập , được cộng nhận tại LB Nga , tài liệu theo mẫu nhà nước về giáo dục trung học phổ thông hoặc trung học chuyên ngành.
Để nhận vào học theo chương trình thạc sỹ , trình các giấy tờ học được công nhận tại LB Nga bằng tốt nghiệp tú tài ,( ít nhất 4 năm học ) , hoặc bằng chuyên ngành ( ít nhất 5 năm học).
Để học hteo chương trình sau đại học ( nghiên cứu sinh , nội trú , điều trị, trình các tài liệu học tập , được công nhận tại LB Nga.
Bằng tốt nghiệp chuyên ngành ( ít nhất 5 năm ) hoặc thạc sỹ ( Ít nhất 2 năm) , sau 4 năm học theo chương trình đào tạo cử nhân.
Trong học tập dạng điều trị chỉ tiếp nhận những người tốt nghiệp các trường của Nga.
Để đào tạo tiến sỹ , trình các giấy tờ học tập, giấy tờ của LB Nga công nhận về học vị phó tiến sỹ khoa học.

8. Để học theo chương trình sau đại học chuyên ngành , nghiên cứu sinh cần bổ sung thêm:

Đối với nghiên cứu sinh ( nội trú , điều trị )- bản tóm tắ về đề tài khoa học nghiên cứu bằng tiếng Nga ( 1-2 trang bản in và thống kê các bản công bố khoa học nếu có.
Đối với người làm luận án tiến sỹ - tóm tắt về đề tài khoa học nghiên cứu bằng tiếng Nga và liệt kê các bài công bố khoa học.
Quyền ưu đãi nhận vào học cấp cho phó tiến sỹ có điểm số cao ( bậc) theo các môn định hình theo lựa chọn chuyên ngành.
Copi các tài liệu cần có công chứng dịch thuật bằng tiếng nga.

Bộ hồ sơ (Tài liệu) dự tuyển do phía bên gửi trình ban hợp tác quốc tế bộ giáo dục khoa học Nga trước 15.05 .2012 có kèm theo công văn chính thức của bộ nhà nước hoặc đại sứ quán Nga và danh sách dự tuyển .

Tên gọi (danh mục) , lựa chọn dự tuyển chuyên ngành học và mã số cần phù hợp trong bản liệt kê tên gọi chuyên ngành đào tạo .

Nơi đào tạo ( trường học hoặc thành phố) quy định của bộ giáo dục khoa học Nga . Năm học ở LB Nga bắt đầu từ 01.09

Đối với người dự tuyển không nắm được tiếng Nga , được tổ chức học trong khoa dự bị ( phân khoa) , thời gian học 1 năm.

Đến học , người dự tuyển nhất thiết phải có hộ chiếu , tài liệu gốc học tập có kèm theo phụ trương giấy sức khỏe và 7 ảnh ( cở 4x 6) . Trang bị đầy đủ
( xuất phát từ điều kiện khí hậu Nga ) và có tài lực để mở chi tiêu khi ở Nga . Phía Nga không thanh toán tiền đến học và trở vế nước cho người dự tuyển.

Người dự tuyển chịu chi phí tổ chức đón tiếp , đến nơi học và có giấy bảo hiểm y tế trên lãnh thổ LB Nga ( từ 250$ ( đón , xe đưa đến nơi học ) và 250$ bảo hiển y tế hàng năm ).

Liên quan đến các quy tắc luật cư trú , người dự tuyển đến học muộn nhất không quá 20 ngày đến hết hạn hiệu lực viza vào học.

Công dân nước ngoài , nhận vào học , bảo đảm học bổng hàng tháng và ký túc xá ngang với các điều kiện như công dân Nga.

Các trường học nhận không chịu trách nhiệm các thành viên trong gia đình hoặc người thân của công dân nước ngoài khi đến học tại Nga.

Phía gửi cần bảo lãnh khi gửi các công dân về nước (Do bên gửi tính) khi hết hạn học , còn trong trường hợp vi phạm luật pháp LB Nga, hoặc đình chỉ học trước thời hạn , sức khỏe hoặc chếtKhi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Thông báo về việc tiếp nhận học tập cho công dân nước ngoài và những người sinh sống ở nước ngoài , học bổng nhà</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.