Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Trình tự tiếp nhận và học công dân của các nước vào các trường đại học và trung học chuyên nghiệp nhà nước c

 1. Công dân nước ngoài được tiếp nhận vào các trường đại học, trung học chuyên nghiệp quốc gia của Liên Bang Nga phù hợp với thoả thuận quốc tế cũng như những thoả thuận đã được Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga ký kết với các bộ khác và các tổng cục khác mà đó thuộc thẩm quyền của họ với các cơ quan nhà nước về việc quản lý giáo dục nước ngoài.

 2. Sự hợp tác quốc tế của Bộ giáo dục và khoa học Nga theo thoả thuận với Uỷ ban liên bộ về đối tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục hàng năm đến 1 tháng 5 đưa ra việc phê chuẩn cho lãnh đạo của Bộ giáo dục và khoa học Nga dự án kế hoạch tiếp nhận và phân bổ công dân nước ngoài theo các tổ chức giáo dục không phụ thuộc vào thẩm quyền nhà nước. Kế hoạch tiếp nhận được sẵn sàng trên cơ sở đơn đăng ký của các cơ quan liên bang, chính quyền hành chính (của các Bộ và các cơ quan) mà các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền của họ và cả các Đại sứ quán của Liên Bang Nga ở nước ngoài.

 3. Việc ghi những công dân nước ngoài vào các trường đại học và trung học chuyên nghiệp của Liên Bang Nga trong khuôn khổ học bổng ngân sách nhà nước cấp ở tất cả các hình thức học và nâng cao tay nghề thực hiện trên cơ sở theo hướng của cơ quan Liên Bang về giáo dục.
 4. 3.1. Những công dân nước ngoài chưa nắm vững tiếng nga đăng ký vào các khoá dự bị của trường, thời gian học khoá dự bị - 1 năm.

  3.2. Ngoài tiếng ngacác khoá dự bị sinh viên nước ngoài nghiên cứu còn nghiên cứu các môn khác phụ thuộc vào chuyên ngành mà họ dự định học.

  3.3. Kết thúc năm học sẽ tiến hành thi. Sinh viên phải qua được kỳ thi nhận được chứng chỉ kết thúc khoá dự bị và có thể tiếp tục học theo chuyên ngành lựa chọn trong các trường đại họctrung học chuyên ngành.

  Thành phốtrường đại học, nơi sẽ học sau khoá dự bị của công dân nước ngoài nằm ở phía nga phù hợp với kế hoạch phân bổ.

  3.4. Những sinh viên nước ngoài không được hướng dẫn kiến thức cần thiết để học trong khoá dự bị phù hợp với trường đại học sẽ bị đuổi.

 5. Những công dân nước ngoài mong muốn nhận giáo dục theo chương trình đào tạo cử nhân cần phải kết thúc học phổ thông tương đương giáo dục THPT hoặc là giáo dục trung học chuyên nghiệp.
 6. Đối với việc học thạc sĩ thì cá nhân đó phải có trình độ giáo dục cử nhân theo chuyên ngành lựa chọn.

  Có thể tiếp nhận công dân nước ngoài vào nghiên cứu sinh tại các trường đại học, họ phải có trình độ đại học ở cấp kỹ sư hoặc thạc sĩ khoa học/nghệ thuật.

  Để tiếp nhận công dân nước ngoài vào các trường đại học, đại học tổng hợp, học viện và các cơ sở giáo dục trung học chuyên nghiệp của Nga cần phải đệ trình những giấy tờ sau:

  • Đơn bằng tiếng Nga về tiếp nhận vào các cơ sở giáo dục của Nga (trong đơn cần phải chỉ rõ đầy đủ tên chuyên ngành));

  • Các bản gốc hoặc là cam đoan thứ tự các bản copy đã ấn định và tất cả các phụ lục đã được xem xét trước có chỉ ra các môn học và nhận xét trong các kỳ thi theo từng môn, và cả những vấn đề cần thiết, các giấy tờ hợp thức hoá trong trình tự đã ấn định chứng minh sự tương đương tài liệu về giáo dục...

  • Cam đoan việc dịch sang tiếng nga những tài liệu về giáo dục và các phụ lục kèm theo của quốc gia nước ngoài (nếu như phụ lục đó đã được luật pháp của quốc gia xem xét trước cấp tài liệu về giáo dục);

  • Copy giấy tờ chứng nhận cá nhân vào học, hoặc là các giấy tờ chứng nhận cá nhân là công dân nước ngoài ở Liên Bang Nga;

  • Copy các giấy tờ hoặc là các bằng chứng khác khẳng định hộ tịch của đồng bào đang sinh sống ở nước ngoài theo nhóm đã được dự kiến bởi điều 4 của Luật Liên Bang;

  • Copy viza nhập cảnh vào Liên bang Nga, nếu như bạn là công dân nước ngoài đã đến Liên Bang Nga theo viza nhập cảnh;

  • Số lượng ảnh cần thiết (thông thường 6 ảnh cỡ 4x6cm)


  Tất cả đều dịch sang tiếng Nga, cần nhất là tên và họ tên nêu trong viza nhập cảnh..

  Những công dân nước ngoài được tiếp nhận vào học theo chương trình cử nhân hoặc là chương trình đạo tạo kỹ sư xuất trình giấy tờ theo mẫu nhà nước về giáo dục THPT hoặc là giáo dục trung học chuyên nghiệp, hoặc là giấy tờ của quốc gia nước ngoài về giáo dục được công nhận giấy tờ của mẫu quốc gia về THPT hoặc là trung học chuyên nghiệp tương đương ở Liên Bang Nga.

  Để học theo các chương trình thạc sĩ , những công dân nước ngoài được tiếp nhận phải có bằng cử nhân, hoặc là bằng kỹ sư về giáo dục đại học chuyên nghiệp, hoặc là bằng kỹ sư, hoặc là giấy tờ của quốc gia nước ngoài về giáo dục được công nhận tương đương với bằng cử nhân, hoặc là bằng kỹ sư về đại học chuyên nghiệp hoặc là bằng kỹ sư tương đương ở Liên Bang Nga.

  Ngoài ra, đối với các phó tiến sĩ trong nghiên cứu sinh, cần thiết phải đưa ra những bản copy cam đoan về giáo dục đại học ở mức kỹ sư hoặc là thạc sĩ khoa học/ nghệ thuật và bản trích lục từ học bạ hoặc là giấy tờ về các môn học có đánh giá và cả danh sách những công tác khoa học đã được công bố (nếu có).

  Các phó tiến sĩ mong muốn nâng cao tay nghề để có chương trình thực tập.

 7. Ngày 25 tháng 8 năm 2008, Chính phủ Liên Bang Nga đã thông qua Nghị định N 638 "Về sự hợp tác với các nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục". Phù hợp với Nghị định này, những sinh viên nước ngoài của của các trường đại học và trung học chuyên nghiệp nhà nước Liên Bang cần phải được nhận học bổng nhà nước trong thời gian tất cả các giai đoạn học không phụ thuộc vào điểm đánh giá của họ. Ngoài ra những sinh viên nước ngoài cần phải được đảm bảo về địa điểm trong các ký túc xá với tất cả các điều kiện như công dân của Liên Bang Nga, những sinh viên học được thanh toán từ tiền cấp phát của ngân sách liên bang. Với sinh viên nước ngoài có ý nói như công dân của các quốc gia nước ngoài cũng như những đồng bào sinh sống ở nước ngoài.

 8. Sinh viên nước ngoài nắm vững chương trình học và đã vượt qua nhận xét cuối cùng được cấp bằng theo mẫu quốc gia phù hợp với trình độ giáo dục và được trao tặng việc nâng cao tay nghề (cử nhân khoa học/ nghệ thuật, thạc sĩ khoa học/ nghệ thuật hoặc là bằng kỹ sư thế giới.

Những nghiên cứu sinh nước ngoài khi kết thúc nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án sẽ được trao tặng học vị Tiến sĩ khoa học và được cấp bằng tiến sĩ khoa học theo mẫu quốc gia.

Những tiến sĩ ngước ngoài chuẩn bị thành công và bảo vệ luận án tiến sĩ sẽ được trao tặng học vị Tiến sĩ khoa học và được cấp bằng Tiến sĩ khoa học theo mẫu quốc gia.


Hãy nhìn "Trình từ tiếp nhận công dân nước ngoài vào trường đại học chuyên nghiệp" đã được Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga phê chuẩn xác lệnh ngày 29 tháng 12 năm 2009 N 841.


Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Trình tự tiếp nhận và học công dân của các nước vào các trường đại học và trung học chuyên nghiệp nhà nước c</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.