Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Ai có thể học ở Nga

Tất cả mọi công dân sinh sống trên lãnh thổ Liên Bang Ngađều có thể học ở THPT họ có quyền nhận giáo dục ở trình độ phù hợp. Các tổ chức giáo dục thị chính cần phải tiến hành kiểm tra tất cả trẻ em người tị nạn và những di dân bắt buộc trên lãnh thổ của mình và đảm bảo việc học THPT cho chúng. Trình tự tiếp nhận những trẻ em nước ngoài vào các cơ sở giáo dục của nhà nước và thị chính của Nga đã được các sáng lập viên ấn định những cơ sở này.

Các tổ chức của cơ quan tự quản địa phương đáp ứng được vấn đề này để tất cả công dân sống ở địa phương này có thể lựa chọn các cơ sở giáo dục (trường học)(phù hợp nhất (trang 31 của Luật Liên Bang Nga về ""Giáo dục"").

Có tài liệu và có sự so sánh các chương trình của những đứa trẻ hiểu tiếng nga, yếu, nó tác động đến cơ sở giáo dục và sau cuộc đàm thoại ban đầu sẽ hướng vào các lớp phù hợp.

Không có tài liệu để học 5 - 7 lớp sẽ xác định được trình độ kiến thức tiếng nga và môn toán của họ, còn 8-10 lớp sẽ xác định được trình độ kiến thức tiếng nga, môn toán, lý, hoá, từ đó để xác định được khả năng học của họ ở lớp phù hợp.

Đối với những nhận xét tổng hợp sẽ cho phép học sinh 9-10 lớp nắm vững chương trình giáo dục TH cơ sở và THPT và có những nhận xét khả quan cho tất cả các môn học của cơ sở giáo dục phổ thông. Những học sinh có nhận xét không đạt trung bình đối với 1 môn nào đó cũng có thể cho phép nhận xét tổng hợp nhưng họ nhất định phải thi đạt môn đó.

Với tư cách là thi tổng kết tiếng nga ở lớp 9 đối với những đứa trẻ đó diễn đạt không có kiến thức ngữ pháp, như đối với học sinh của trường phổ thông với tiếng mẹ đẻ (không phải tiếng nga).

Ở lớp 11 thi tổng kết môn tiếng nga đối với những đứa trẻ đó là làm bài luận. Đối với những đứa trẻ migrant có thể sử dụng chủ đề những bài luận đó, đối với những đứa trẻ ở trong các trường với tiếng mẹ đẻ (không phải tiếng nga).

Ngoài ra những đứa trẻ migrant có thể nhận được chứng chỉ về giáo dục THPT ở dạng thí sinh tự do. Điều mong muốn cần được cấp đơn cho nhà lãnh đạo của cơ sở giáo dục PT (hiệu trưởng của trường), các thí sinh tự do được tổ chức trong trường không muộn hơn 3 tháng đến ngày nhận xét và cũng trình cả giấy chứng nhận có nhận xét trung gian.

Ở các trường đại học, các trường đại học tổng hợp và học viện quốc gia Liên Bang Nga việc học trên cơ sở các chương trình giáo dục của trường đại học chuyên nghiệp ngang bằng với các công dân của Liên Bang Nga ảnh hưởng đến số lượng công dân của Belarut, Curgizi, Kazakhxtan, Tadzikistan, những người không có quốc tịch và đồng bào sinh sống ở nước ngoài. Việc tiếp nhận bị hạn chế bởi Chính phủ Liên Bang Ngahạn ngạch (xem. Nghị định của Chính phủ Liên Bang Nga ngày 25 tháng 8 năm 2008, N 638)).

NHỮNG CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI ĐẾN LIÊN BANG NGA ĐỂ HỌC ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CẤP CAO (ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC TỔNG HỢP, HỌC VIỆN):

  • Phù hợp với hợp đồng quốc tế;
  • Theo các hướng của Cơ quan liên bang về giáo dục Liên Bang Nga trong phạm vi con số tiếp nhận kiểm tra.
  • Phù hợp với hợp đồng trực tiếp của cơ sở giáo dục cấp cao (trường đại học, đại học tổng hợp, học viện) tại chỗ phải trả tiền, số lượng chỗ hạn chế giấy phép, điều kiện tiếp nhận - nguyên tắc hoạt động.

Những cá nhân sinh sống ở các quốc gia được hình thành trên lãnh thổ của nước Liên Xô cũ, có thể tiếp nhận vào các trường đại học, đại học tổng hợp, học viện Nga trên cơ sở kiểm tra tiền học thanh toán bằng tiền ngân sách. . Trình tự tiếp nhận được xác định bằng các nguyên tắc tiếp nhận vào các trường đại học cụ thể..

Hàng năm Bộ giáo dục và khoa học Nga sẽ thông báo cho các trường đại học về các hợp đồng quốc tế, được ký kết ấn định luật tiếp nhận công dân nước ngoài vào các trường đại học, đại học tổng hợp, học viện Nga.

Phù hợp với Nghị định của Uỷ ban Hiệp hội hành chính Belarut và Nga từ 11 tháng 4 năm 1996 N 1 cho các công dân Liên Bang Belarut, đảm bảo các quyền tương đương với các công dân Liên Bang Nga trong việc tiếp nhận vào các cơ sở giáo dục, bao gồm cả việc học trong chế độ nghiên cứu sinh.

Hiện nay những hiệp định Liên Bang Nga về việc công nhận các tài liệu về giáo dục với tất cả các cộng hoà Liên Xô trước đây ngoại trừ Gruzia, Uzbekistan và các nước Baltic đã có hiệu lực.

Hàng năm ban giám sát giáo dục của Nga иcông bố văn bản cùng với xác lệnh của các quốc gia SNG, theo đó, Liên Bang Nga có hiệp định về việc tiếp nhận các tài liệu về giáo dục lẫn nhau. Những người có tài liệu về giáo dục phổ thông được cấp ở những quốc gia này được miễn các thủ tục tiếp nhận và giới thiệu vào các uỷ ban tiếp nhận của các cơ sở giáo dục những bản gốc các tài liệu về giáo dục phổ thông và dịch chúng sang tiếng nga có công chứng.

"Những tài liệu theo mẫu nhà nước được cấp cho các cơ sở giáo dục Adecbaizan, Armenia, Belarut, Kadaxtan, Cưrgidxtan, Moldovi, Tadzikixtan, Ucrain, Turkmenixtan cũng như các cơ quan thực tế của chính phủ Abkhadii, Nam Oxectia phù hợp với các tài liệu giáo dục cơ sở và trung học phổ thông của Nga được công nhận trong các trường đại học ở Nga. Theo đó không đòi hỏi các tài liệu về việc công nhận ở lãnh thổ Liên Bang Nga", - cơ quan báo chí đã nói ngày 9 tháng 7 năm 2009.

Liệt kê những tài liệu giáo dục được tiếp nhận với việc dịch dang tiếng nga. Theo sự lựa chọn của người có tài liệu, văn bản dịch có thể được bất kỳ công chứng viên nào của Nga, lãnh sự quán Nga ở nước cấp tài liệu về giáo dục và bất kỳ lãnh sự quán nào của nước cấp tài liệu giáo dục tại Liên bang nga chứng thực.

Các bằng cấp về giáo dục đại học cùng với việc có tay nghề theo chuyên ngành với thời gian học định mức 4 năm được cấp tại Kazaxtan, Kirgizii sẽ được các nước Hiệp định (Belaruts, Kazaxtan, Kirgizii, Nga) công nhận trong quá trình tiếp tục học tại các trường đại học trên các lãnh thổ của các nước này, nếu như các cơ quan cấp các văn bằng đó đáp ứng các tiêu chí phân bổ. Ở trình tự tương tự sẽ công nhận trong việc tiếp nhận vào làm việc hoặc là tiếp tục học đại học ở các lãnh thổ Belaruts, Kazaxtan, Kirgizii, Nga, các văn bằng cử nhân được cấp ở Kazaxtan và Kirgizii và các văn bằng về giáo dục đại học chuyên nghiệp, được cấp ở Nga và chứng thực về việc có trình độ cử nhân.

Bằng cấp về việc nhận giáo dục được cấp ở Belaruts và được chứng minh về việc có tay nghề chuyên ngành hoặc là chuyên ngành với việc đào tạo cơ bản, văn bằng về giáo dục đại học được cấp ở Kazaxtan và chứng minh về tay nghề phù hợp với chuyên ngành, văn bằng về giáo dục đại học có tay nghề theo chuyên môn với thời gian định mức học không dưới 5 năm được cấp ở Kirgizii và văn bằng về giáo dục đại học chuyên nghiệp được cấp ở Nga và chứng minh về tay nghề chuyên ngành, phù hợp, cần được chấp nhận ở Belaruts, Kazaxtan, Kirgizii, Nga. Những tài liệu này có giá trị tương đương trong việc tiếp tục học, trong đó ở chế độ nghiên cứu sinh, trong việc tiếp nhận vào làm việc phù hợp với chuyên ngành, và tay nghề đã nêu, nếu như các cơ quan giáo dục mà những cơ quan cấp các văn bằng đó đáp ứng được các chỉ tiêu được quy định bởi cơ quan tiếp nhận các tài liệu giáo dục lẫn nhau.

Việc học, đào tạo và nâng cao tay nghề cho công dân nước ngoài tại các trường đại học, đại học tổng hợp và học viện, tương đương như các công dân Liên bang Nga ở các cơ sở giáo dục nước ngoài thực hiện theo các hợp đồng trực tiếp, đã được ký bởi các cơ quan giáo dục, các hiệp hội, các tổ chức quản lý giáo dục, những người có tư cách pháp nhân, cả những cá nhân phù hợp với các hợp đồng quốc tế của Liên Bang Nga.


Các tài liệu theo đề tài:

Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Ai có thể học ở Nga</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.