Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Mở đầu

Luật pháp liên bang Nga tính toán trước cơ hội học tập cho người cư trú ở nước ngoài. Những công dân Nga có thể ghi danh vào các tổ chức giáo dục công cộng bằng ngân sách trên cơ sở chung giống như tất cả những công dân Nga. Còn ai không qua kỳ tuyển ở cơ sở đào tạo bằng ngân sách thì có thể học bằng tiền tự trả cho các tổ chức giáo dục quốc gia và phi quốc gia.

Ngoài ra, hàng năm Bộ khoa học giáo dục Nga Chính phủ Matxcơva cấp học bổng vào các tổ chức giáo dục quốc gia đặc biệt là những trẻ em có năng khiếu cả ở những quốc gia "lân cận" và những quốc gia "xa xôi". Học bổng cũng được trao cho các Đại sứ quán Nga ở nước ngoài dành cho những người thi vào đại học, tham gia vào kỳ thi tuyển theo giới thiệu của các tổ chức công cộng. Lợi thế thuộc về những người chiến thắng trong các kỳ thi Olimpiat được tổ chức hàng năm giữa những học sinh của các trường phổ thông Nga với những học sinh ở các nước SNG và Baltic.
Học từ xa là khả năng học vừa tầm nhất theo chương trình giáo dục của Nga. Các phương pháp học từ xa, bằng mạng lưới truyền hình nhận thấy phát triển rõ nhất, nó đã tạo ra các loại sách điện tử và đa phương tiện, các chương trình giáo dục trên máy tính và cả những phương pháp sử dụng chúng.

Các tài liệu về hệ thống giáo dục của Nga và các thông tin có ích khác được bố trí trên các website của Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga ở trên mạng Internet: http://mon.gov.ru; http://www.ed.gov.ru/, và cũng trên cái cổng chính này.

Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Mở đầu</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.