Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Tại sao lại chính là nước Nga?

Các bạn có cái gì đó rất quý giá - đó là tương lai của các bạn. Chính nền giáo dục ở Liên Bang Nga là tương lai của các bạn. Sự lựa chọn nhiều chuyên ngành hứa hẹn này rất rộng lớn, kinh nghiệm độc đáo, cũng như bằng cấp được quốc tế công nhận. Không một đất nước nào trên thế giới có những hợp đồng quốc tế về việc công nhận và tương đương các văn bằng giáo dục mà nhiều như là Liên Bang Nga.

Có thể tự tin khẳng định rằng, nền giáo dục khoa học tự nhiên và kỹ thuật ở nước Nga là một trong những nền giáo dục tốt nhất trên thế giới. Nga chiếm vị trí dẫn đầu ở trình độ đào tạo các nhà toán học, vật lý, hoá học, địa chất, bác sĩ và các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc thiết lập liên hệ giữa các trường đại học nga với các trường đại học tổng hợp lớn trên thế giới rất chặt chẽ, nhu cầu lớn đối với sinh viên nước ngoài tốt nghiệp các trường đại học ở Nga chuyên ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật, thành công của các bạn ở đó tự nói cho bạn. Những bạn vừa tốt nghiệp và thậm chí cả sinh viên đều được đề nghị nơi việc thuận lợi, có nghĩa là sản phẩm của các trường đại học ở Nga hoàn toàn có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Những người tốt nghiệp ở trường đại học của Nga luôn luôn có sự khác biệt lớn đó là kiến thức nghề nghiệp đi đôi với việc đào tạo cơ sở vững chắc. Lịch sử đã giải thích làm sáng tỏ điều đó rằng ở nước Nga các trường đại học phát triển trong mối liên hệ chặt chẽ với các khoa tự nhiên của các trường đại học tổng hợp, điều đó nâng cao trình độ lý thuyết của việc học, tạo điều kiện đào tạo những chuyên gia toàn thư uyên bác. Việc đào tạo có nền tảng tốt đảm bảo sự thành công cho người tốt nghiệp như là một lĩnh vực chuyên nghiệp, cho phép có một cơ sở, một nền tảng để khai thác công nghệ cao mới cũng như trong lĩnh vực xã hội, nâng cao an ninh xã hội, bởi vì nó tương đối dễ dàng có thể thay đổi hướng công việc của mình.

Ở đây sẽ thích hợp khi đưa ra lời của một trong số vị chủ tịch đầu tiên của trường đại học kỹ thuật Mỹ, Viện công nghệ Massachusetts, John Runklya: "Nước Nga được thừa nhận có thành công đầy đủ trong việc giải quyết nhiều nhiệm vụ của giáo dục các chuyên ngành kỹ thuật... Ở Mỹ sau đó không cần phải ứng dụng một hệ thống nào khác".

Trong bản nghị quyết của hội nghị quốc tế về giáo dục âm nhạc năm 2005, nơi triệu hợp giảng viên của các trường đại học âm nhạc lớn nhất thế giới đều khẳng định rằng, trình độ giáo dục âm nhạc Nga là cao hơn cả. Eddi Tulp (Hà Lan), người phụ trách hiệp hội các trường đại học tổng hợp quốc tế, chỉ ra rằng, văn hoá âm nhạc Nga giàu truyền thống và truyền thống đó luôn luôn phát triển. Nga cần tự hào về hệ thống giáo dục âm nhạc chuyên nghiệp của mình và hệ thống đó cần được giới thiệu sang các nước khác hoặc là trở thành tấm gương tốt.

Trên trang web tổ chức thi y khoa toàn Ấn độ AIPPG (http://www.aippg.com) cũng chỉ rõ: "Nước Nga luôn luôn là địa điểm yêu thích đối với sinh viên có mong muốn học tập tại các trường đại học ở nước ngoài".

Trong số những người tốt nghiệp đại học ở Nga - có các tổng thống, người đứng đầu nghị viện, bộ trưởng, những nhà hoạt động chính trị xã hội danh tiếng, các nhà bác học của hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Đây chỉ là một vài lời, tại sao hàng năm có hơn 100.000 sinh viên nước ngoài lựa chọn học ở nước Nga và còn gần 50.000 sinh viên học ở các trường đại học Nga ở nước ngoài và các phân nhánh nước ngoài của các trường đại học Nga.

Tài liệu giáo dục được cung cấp từ cơ quan giáo dục liên bang

 

Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Tại sao lại chính là nước Nga?</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.