Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Điều kiện để tiếp nhận công dân nước ngoài vào học ở các cơ sở học đường của Nga

Điều kiện để tiếp nhận học tập của công dân nước ngoài vào các trường đại học, các trường trung học chuyên nghiệp của nga có liên quan đến khả năng cho phép một cách gián tiếp cáctrithức, kỹnăng, hiểubiết của thế hệ trẻ, đó là điều qua hàng thế kỷ xác định nhân cách, cá tính của một con người. Để miễn cho những người thi vào đại học không phải chứng minh khả năng của mình bằng các hình thức các thử nghiệm, các kỳ thicác cuộc phỏng vấn khác nhau, điều kiện để tiếp nhận vào học được quy định bằng các văn bản pháp luật tiêu chuẩn phù hợp và được xác định chủ yếu bằng việc đánh giá chúng bởi các văn bản chính thức về giáo dục. Tất nhiên con đường này trông có vẻ đặc biệt lôgic khi nói đến việc gia nhập của công dân nước ngoài cư trú ngoài phạm vi nước Nga không nắm vững tiếng Nga, nhưng mong muốn được du học ở chính nước Nga. Đặc biệt điều quan trọng trong giai đoạn đầu khi áp dụng giải pháp quyết định tương tác đối với sinh viên và cơ sở học đường về khả năng tiếp nhận những con người trẻ tuổi vào các trường đại học và trung học dạy nghề. Đây là một quy trình tương tự và liên quan đến việc công nhận và quy định sự tương đương của các văn bằng giáo dục, tuy nhiên sự quyết định về tính tương đương của tài liệu này hay tài liệu khác được công nhận hoặc ở cấp chính phủ, hoặc ở cấp các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Có sự tương quan được biết đến về điều kiện học tập để tiếp nhận công dân nước ngoài vào các trường đại họctrung học chuyên nghiệp và điều kiện công nhận các tài liệu giáo dục. Vì thế điều kiện để tiếp nhận có những nguyên tắc chỉ đạo sau:

  • Không được phân biệt đối xử với bất kỳ dấu hiệu nào như giới tính, chủng tộc, màu da, tàn tật, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị và các quan điểm khác, nguồn gốc, thuộc tính đối với dân tộc thiểu số, điều kiện về vật chất, đẳng cấp hoặc là điều kiện khác của những người thi tuyển vào đại học. Việc xem xét điều kiện được tiếp nhận vào học chỉ trên cơ sở những kiến thức, sự thông minh và những kỹ năng vốn có của bản thân.
  • Việc đánh giá kiến thức, sự thông minh và kỹ năng vốn có được thực hiện bằng cách:

- phân tích các văn bản pháp luật tiêu chuẩn hiện hành, trong số đó có các hợp đồng quốc tế phù hợp, thực tiễn quốc tế, những khuyến nghị quốc tế;

- xem xét các điều kiện tiếp nhận vào học, mà những điều kiện đó được nước gửi sinh viên đi học cung cấp những tài liệu về giáo dục.

Ở đây việc đảm bảo cho sinh viên nhiều quyền lợi học tập khi được tiếp nhận vào các các cơ sở giáo dục là nguyên tắc quốc tế chung được công nhận, sinh viên ở Nga được cung cấp các tài liệu giáo dục để đối chiếu. Thực tế chung là không thể cung cấp cho sinh viên quyền học tập và việc tiếp nhận học tập nhiều hơn ở trong nước mà đã cung cấp tài liệu về giáo dục

Dưới đây đưa ra những văn bản giáo dục, giới thiệu xem xét với tính chất là điều kiện để tiếp nhận vào các trường đại học và trung học chuyên nghiệp của Nga. Việc liệt kê các văn bản đó, trước hết căn cứ vào các hợp đồng quốc tế, khuyến nghị quốc tế, có thể tìm kiếm tài liệu đó trong phần "Sự thoả thuận về sự tương đồng của các văn bản giáo dục" (các nước đã tiến hành trong trật tự bảng chữ cái) và trong phần sau của mục này.

Thứ hai, nó được dựa trên các văn bản chính thức có hiệu lực của Nga.

Thứ ba, tên của các văn bản về giáo dục được dựa trên sự đối chiếu các tài liệu chính thức hiện hành với sự phân tích các hệ thống giáo dục dự bị đại học đang thực hiện trong các nước này.

Cần phải nhớ rằng, ngoài sự có mặt của các văn bản về giáo dục thì việc xác định các điều kiện khác để tiếp nhận vào học (cần thiết cung cấp hai hay nhiều văn bản về giáo dục; đòi hỏi tiêu chuẩn điểm tối thiểu hay trung bình; khả năng tiếp nhận đối với tất cả hay đối với số lượng hạn chế các chương trình), cần phải căn cứ vào nội dung tài liệu tiêu chuẩn (trước tiên, dựa vào bài khoá của thoả thuận quốc tế về sự công nhận và sự tương đồng các văn bản về giáo dục giữa các nước cung cấp văn bản về giáo dục - xem phần "Sự thoả thuận về sự tương đồng các văn bản về giáo dục"), và cũng dựa vào điều kiện để tiếp nhận vào học của người có văn bản tương tự về giáo dục đang hoạt động ở nước nơi mà đã cung cấp văn bản đó (xem phần "Các hệ thống giáo dục của các nước khác nhau").

Nội dung của phần này sẽ tính đến quy tắc của Luật pháp Liên Bang Nga "Về giáo dục", bắt nguồn từ đâu cho phép được vào giáo dục đại họctrung học chuyên nghiệp người có các văn bản về giáo dục phổ thông, (đầy đủ) giáo dục chung (hoặc với các văn bản tương tự) được vào, còn người có các văn bản về sự giáo dục chung (hoặc là các văn bản tương đương) vào học chương trình giáo dục trung học chuyên nghiệp. Cần phải nhận thấy rằng, đa số tuyệt đối các chương trình giáo dục trung học chuyên nghiệp của Nga được thực hiện trên cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều kiện cho phép vào học của công dân nước ngoài bất kỳ nước nào có thể tìm ở phần "Điều kiện cho phép công dân nước ngoài vào học trong các trường đại học và trung học chuyên nghiệp của Nga".

Nguồn: Hướng dẫn các điều kiện tiếp nhận công dân nước ngoài vào học trong các trường đại học và trung học chuyên nghiệp.

Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Điều kiện để tiếp nhận công dân nước ngoài vào học ở các cơ sở học đường của Nga</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.