Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Phương thức nhận tài liệu.

1. Tài liệu có thể cấp riêng hoặc qua người ủy nhiệm
Địa chỉ: TP : Matxcova, phố;Ordzonikidze, nhà 11, cửa 9, tầng 2 , buồng 13 ( ga tàu điện ngầm " Đại lộ Leenin")
Làm việc thứ hai- sáu từ 9h đến 17h.

Sơ đồ đi
2. Tài liệu có thể chuyển qua đường bưu điện
Địa chỉ để gửi:
Đến: phố Sabalovka , nhà 33 , căn hộ 102 TP; Matxcova,117997
Người nhận: Bộ GDNga,
khi gửi tài liệu theo đường bưu điện nhớ gửi Bản gốc và copi , cũng như đơn bổ sung qoay trở lại (xem phần "Liệt kê tài liệu để chuyển")

Giao tiếp:

Điện thoại: (495) 649-80-72 Qoay 821

e-mail: 
fgnu@glavex.ru  - Về vấn đề chung;
apostil@glavex.ru  - Về vấn đề công nhận và xác nhận tài liệu về học tập;
claims@apostil.glavex.ru  - Đối với chi trả dịch vụ.


Nguồn: ban phục vụ Bộ GDNga

Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Phương thức nhận tài liệu.</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.