Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Nền giáo dục của Nga đối với các công dân nước ngoài

  • Đi học ở Nga như thế nào?
  • Để đi học ở Nga tôi cần phải làm gì?
  • Những tài liệu cần thiết bao gồm những gì?
  • Làm gì, nếu tôi không biết tiếng Nga?
  • Tôi sẽ sống ở đâu và như thế nào?
  • Còn ai trong đất nước chúng ta sẽ hoặc không học cùng với tôi?
  • Biết thông tin về bảo hiểm và an ninh ở đâu?
  • Còn những sinh viên khác sẽ nghĩ gì?
  • Bằng cấp tôi nhận được là gì?

Để trả lời những câu hỏi này và những câu hỏi khác có thể đọc trên trang http://russia.edu.ru/ bằng tiếng Nga, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Ả rập, Việt Nam hoặc tiếng Mông cổ.
Hãy tìm hiểu phần "Tuyển sinh và việc học tập của công dân nước ngoài" mục " Nền giáo dục tại Nga" trong trang http://vi.russia.edu.ru/edu/inostr/ để biết những quy định và các bạn cần đến những gì để được tiếp nhận và học tại các trường đại học ở Nga.

Mục "Sở giáo dục" trong trang http://vi.russia.edu.ru/obruch/) giúp việc lựa chọn trường phù hợp nhất hoặc trường cao đẳng, còn mục "Tiếng Nga" trong trang http://vi.russia.edu.ru/rus/) nói đến việc ở đâu dạy điều này và chứng nhận kiến thức của mình?

"Thông tin tham khảo" http://vi.russia.edu.ru/information/) - Đây là những lời khuyên bổ ích: Ở đó các bạn biết tất cả, cần gì, để nước Nga trở thành ngôi nhà mến khách đối với các bạn, còn về chính đất nước Nga, có thể đọc ở mục "Về nước Nga" (http://vi.russia.edu.ru/russia/)

Hãy xem những người sử dụng khác thường đặt ra cho chúng tôi tất cả những câu hỏi trong trang http://vi.russia.edu.ru/faq/) và tìm hội đồng hương của các bạn trong mục "Sự giúp đỡ của sinh viên nước ngoài) (http://vi.russia.edu.ru/spport/).

Ngoài ra, các bạn còn có diễn đàn (http://vi.russia.edu.ru/forums/) ở đó các chuyên gia của chúng tôi sẽ trả lời đầy đủ những câu hỏi của các bạn.

Nhiệt liệt chào mừng đến với gia đình học sinh thân thiện và đa quốc gia Nga.

Địa chỉ liên hệ của chúng tôi:

E-mail: rosobr@informika.ruKhi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Nền giáo dục của Nga đối với các công dân nước ngoài</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.